8 900 tapte arbeidsdagar i fjor

Publisert:

8 900 arbeidsdagar gjekk tapt som følgje av 10 arbeidskonfliktar i 2017. Til samanlikning var det 7 konfliktar med tap av 25 300 arbeidsdagar ved førre mellomoppgjer i 2015.

I 2017 vart det registrert 10 arbeidskonfliktar med til saman 8 900 tapte arbeidsdagar. Flest tapte arbeidsdagar var det i helse- og sosialtenester. Her var det 322 arbeidstakarar involverte med tap av 6 900 arbeidsdagar. Dette utgjorde 78 prosent av alle tapte arbeidsdagar dette året.

Figur 1. Arbeidstakere i arbeidskonflikt, utvalgte næringer

Olje- og gassutvinning og bergverksdrift Industri Kraftforsyning Bygge- og anleggsvirksomhet Varehandel Samferdsel Helse- og sosialtjenester Kultur, underholdning og fritid i alt
1999 160 57 0 0 253 129 0 0
2001 0 5 0 0 0 0 0 0
2003 78 3 0 0 12 0 0 0
2005 139 0 0 452 0 0 0 0
2007 0 0 0 0 0 0 496 2
2009 0 36 0 0 0 0 0 0
2011 0 20 0 0 0 0 0 94
2013 0 0 938 0 8 391 0 48
2015 0 354 0 0 0 463 0 0
2017 0 71 0 0 0 0 322 0

Faktaside

Kontakt