[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]

Ukens statistikk nr. 15-16, 1998

Detaljomsetningsindeksen, februar 1998:

Stort salg av apotekvarer


Volumindeksen for butikkhandel med apotekvarer, sykepleieartikler, kosmetikk og toalettartikler gikk opp 7,9 prosent i februar i år sammenlignet med februar i fjor.
Volumindeksen for detaljhandel i alt, eksklusiv motorkjøretøyer og bensin, steg med 1,6 prosent fra februar 1997 til februar 1998. Butikkhandel med andre nye varer steg med 6,1 prosent i volum i samme periode. Denne næringsgruppen omfatter blant annet klær, sko, elektriske varer, møbler, jern-, farge- og byggevarer.

Volumindeksen for butikkhandel med bredt vareutvalg og butikkhandel med nærings- og nytelsesmidler i spesialforretninger gikk ned med henholdsvis 1 og 6,3 prosent. Detaljhandel utenom butikk gikk ned med hele 16,1 prosent i volum i samme periode.

Økt salg av datamaskiner
Verdiindeksen for datamaskiner, kontormaskiner og telekommunikasjons-utstyr steg med 28,2 prosent fra feb-ruar 1997 til februar 1998. Hittil i år og siste 12-månedersperiode steg verdiindeksen for denne næringsgruppen med henholdsvis 23,2 og 22,9 prosent sammenlignet med samme perioder året før.

Verdiindeksen for detaljhandel gikk opp med 3,3 prosent fra februar 1997 til februar 1998. Dette er 0,2 prosent større økning enn foreløpige tall som ble publisert 23. mars i år.

Nedgang i sesongjustert indeks
Sesongjustert indeks for detaljhandel eksklusiv motorkjøretøyer og bensin gikk ned med 1,7 prosent fra januar til februar i år. Indekstallet for februar var på 106,3 prosent.

Varekonsumindeksen
Korrigert for normale sesongvariasjoner viser varekonsumindeksen en vekst på 0,9 prosent fra januar til feb-ruar. Avviket i vekstrate sett i forhold til detaljomsetningsindeksen kan blant annet forklares ved at bilsalget i februar var tilbake på et mer normalt nivå, etter at det var forholdsvis lavt i januar måned.

Forbruket av bensin og elektrisitet viste ellers en svak nedgang fra januar. Den ujusterte varekonsumindeksen var i februar 1,9 prosent høyere enn i februar 1997.

Tabeller

 • Tabell 01. Varekonsumindeksen(1). Sesongjustert og ujustert volumindeks. Januar 1997-februar 1998. 1995=100

  Om statistikken
  Beregning av detaljomsetningsindeksen skjer ut fra et utvalg på 4 200 bedrifter som driver detaljhandel. Disse utgjør rundt 13 prosent av totalt antall bedrifter. Utvalget dekker rundt 30 prosent av omsetningen til alle detaljhandelsbedriftene eksklusiv motorkjøretøyer og bensin. Både utvalgsprosenten og dekningsgraden varierer mye mellom de ulike næringshovedgrupper. Frafallet er normalt mellom 3 og 5 prosent. Varekonsumindeksen er en volumindikator for husholdningenes konsum av varer. Opplysninger fra detaljomsetningsindeksen er den viktigste kilden i beregningen av indeksen. I tillegg er det innarbeidet informasjon om salg av motorkjøretøyer, salg fra bensinstasjoner og husholdningenes forbruk av elektrisitet og fyrings-oljer.

  [Figur 5]

  Figur 5: Detaljomsetning eksklusiv motorkjøretøyer og bensin, sesongjustert. Januar 1995-februar 1998


  [Figur 6]

  Figur 6: Detaljomsetning eksklusiv motorkjøretøyer og bensin i volum, etter næringshovedgruppe, ujustert


  Ny statistikk

  Detaljomsetningsindeksen, februar 1998.
  Statistikken utgis hver måned i Ukens statistikk. Mer informasjon: Solveig Nygårdseter, tlf. 62 88 51 74, e-post: solveig.nygardseter@ssb.no, eller Rune Sønsterudbråten, tlf. 62 88 54 37, e-post: rune.sonsterudbraten@ssb.no. Mer informasjon om varekonsumindeksen: Kristian Gimming, tlf. 21 09 44 17 e-post: kristian.gimming@ssb.no, eller Tore Halvorsen, tlf. 21 09 48 48,e-post: tore.halvorsen@ssb.no.

  Tabellregister

  Ukens statistikk nr. 15-16, 1998