[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]

Ukens statistikk nr. 15-16, 1998

Prisindeks for engroshandel, 1. kvartal 1998:

Økte priser i engroshandelen


Prisindeksen for engroshandelen gikk opp med 2,2 prosent i 1. kvartal i år sammenlignet med 1. kvartal i fjor. Delindeksen for nærings- og nytelsesmidler økte mest, med 5,3 prosent.
Prisene for engroshandel med husholdningsvarer og varer til personlig bruk steg med 2,3 prosent i samme periode. Indeksen for engroshandel med innsatsvarer, unntatt jordbruksvarer, avfall og skrap økte med 0,9 prosent. Prisindeksen for engroshandel med jordbruksråvarer gikk ned med 1,4 prosent i samme periode.

På mer detaljert nivå økte prisindeksen for engroshandel med jernvarer, rørleggerartikler og oppvarmingsutstyr med 2,7 prosent. Prisene for engroshandel med tømmer, trelast, byggevarer og sanitærutstyr og engroshandel med klær og skotøy steg med henholdsvis 2,5 og 2 prosent. Engroshandel med drivstoff og brensel gikk derimot ned med 1,7 prosent.

Prisnedgang for drivstoff og brensel
Prisindeksen for engroshandel med drivstoff og brensel gikk ned med 3,1 prosent i 1. kvartal 1998 sammenlignet med 4. kvartal i fjor. Prisøkningen for engroshandelen totalt var på 0,8 prosent i samme periode. Prisindeksen for nærings- og nytelsesmidler økte mest siste kvartal, med 2,7 prosent.

Prisene for husholdningsvarer og varer til personlig bruk og for jordbruksråvarer og levende dyr økte med henholdsvis 1,3 og 1,1 prosent. Prisindeksen for innsatsvarer, unntatt jordbruksvarer, avfall og skrap gikk ned med 0,9 prosent.

Tabeller

 • Tabell 1. Prisindeks for engroshandel (1995=100)
 • Tabell 2. Prisindeks for engroshandel1. 1. kv. 1990-1. kv. 1998. NACE. 1995=100

  Om statistikken
  Prisindeks for engroshandel er en prisindikator for omsetningen i næringsområdet engroshandel (NACE-gruppe 51). Utvalget omfatter rundt 1 150 bedrifter som står for rundt 40 prosent av omsetningen i næringen. Prisindeks for engroshandel bygger på om lag 8 500 prisobservasjoner. Svarprosenten er normalt på 99.

  [Figur 7]

  Figur 7: Prisindeks for engroshandel. 1. kvartal 1992-1. kvartal 1998


  Ny statistikk

  Prisindeks for engroshandel, 1. kvartal 1998.
  Statistikken utgis hvert kvartal i Ukens statistikk. Mer informasjon: Ingvei Seliussen, tlf. 62 88 55 15, e-post: ingvei.seliussen@ssb.no, eller Åse Wilhelmsen, tlf. 62 88 54 61, e-post: ase.wilhelmsen@ssb.no.

  Tabellregister

  Ukens statistikk nr. 15-16, 1998