Ukens statistikk nr. 15-16, 1998

Detaljomsetning eksklusiv motorkj°ret°yer og bensin, sesongjustert. Januar 1995-februar 1998