Ukens statistikk nr. 15-16, 1998

Detaljomsetning eksklusiv motorkjøretøyer og bensin i volum, etter næringshovedgruppe, ujustert