[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]

Ukens statistikk nr. 15-16, 1998

Hyttegrendstatistikk, februar 1998:

14 000 overnattinger ved hyttegrendene


Tallet på overnattinger ved norske hyttegrender var i februar 1998 nær 14 000.
Overnattingstrafikken fordelte seg med om lag 50 prosent norske og 50 prosent utenlandske overnattinger. Av den utenlandske trafikken var 63 prosent danske overnattinger, mens svenskene stod for om lag 21 prosent av de utenlandske.

99 hyttegrender var åpne i februar 1998. Disse bedriftene hadde 723 hytter.

Tabeller

 • Tabell 1. Hyttegrender og innekapasitet, etter måned og fylke. 1998
 • Tabell 2. Hyttegrender. Overnattinger, etter gjestenes nasjonalitet og fylke. Februar 1998.
 • Tabell 3. Hyttegrender. Overnattinger, etter gjestenes nasjonalitet og fylke. Januar-februar 1998

  Ny statistikk

  Hyttegrendstatistikk, februar 1998.
  Statistikken utgis hver måned i Ukens statistikk. Mer informasjon: Arild Krogh, tlf. 62 88 54 23, e-post: arild.krogh@ssb.no, eller Tom Granseth, tlf. 62 88 54 06, e-post: tom.granseth@ssb.no om reiseliv generelt.

  Tabellregister

  Ukens statistikk nr. 15-16, 1998