[an error occurred while processing this directive]

Ukens statistikk

Innholdsfortegnelse

Figuroversikt

Utgaver i år

Utgaver i fjor

Om Ukens statistikk

Tabelloversikt nr. 24, 1997

Utdanningsstatistikk. Lærlinger og fullførte fagprøver, 1996

Arbeidskraftundersøkelsen, 2. kv. 1996

Byggjekostnadsindeks, bustader, mai 1997

Kontrollerte slakt, 1996

Ordrestatistikk. Industri, 1. kv. 1997

Produksjonsindeks for industrien, april 1997

Skoggrøfting, 1995 og 1996

Investeringsstatistikk. Bergverksdrift, industri og kraftforsyning, 2. kv. 1997

Månedlig elektrisitetsstatistikk, april 1997

Detaljomsetningsindeksen, april 1997

Harmonisert konsumprisindeks, januar-april 1997


Husk å oppgi Statistisk sentralbyrå som kilde. [an error occurred while processing this directive]