[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]

Ukens statistikk nr. 24, 1997

Detaljomsetningsindeksen, april 1997:

2 prosent stigning i detaljhandelen


Volumet av detaljhandelen gikk opp 2,2 prosent de fire første månedene i år sammenlignet med samme periode i fjor. Verdiindeksen gikk opp med 4,7 og prisindeksen med 2,5 prosent i samme periode.
Detaljhandelen er i denne sammenheng alltid ekslusiv motorkjøretøyer og bensin.

Volumet av butikkhandel med nærings- og nytelsesmidler i spesialforretninger gikk ned med 3,8 prosent de fire første månedene i år sammenlignet med samme periode i fjor. Butikker i næringen bredt vareutvalg (hovedsakelig nærings- og nytelsesmidler) omsatte 0,9 prosent mindre i samme periode. Butikkhandel med apotekvarer, sykepleieartikler, kosmetikk og toalettartikler og butikkhandel med andre nye varer, gikk opp med henholdsvis 3,8 og 6 prosent hittil i år sammenlignet med samme periode i fjor. Detaljhandel utenom butikk steg med hele 16,7 prosent i samme periode.

Liten endring fra foreløpige tall
Verdiindeksen for detaljhandel steg med 13,5 prosent fra april 1996 til april 1997. Dette er 0,4 prosent lavere enn foreløpige tall som ble publisert 23. mai i år. Volumindeksen for detaljhandel eksklusiv motorkjøretøyer og bensin, økte med 10,7 prosent i april 1997 sammenlignet med april 1996. Denne veksten skyldes i hovedsak at påsken var i mars i år, mens den var i april i fjor.

3 prosent økning siste 12 må-neder
Volumindeksen for detaljhandelen steg 2,7 prosent siste 12 måneder sammenlignet med samme periode året før. Det er detaljhandel utenom butikk og butikkhandel med andre nye varer som bidrar mest til økningen med henholdsvis 13,7 og 5,5 prosent. Butikkhandel med nærings- og nytelsesmidler i spesialforretninger omsatte derimot 2,1 prosent mindre i samme periode.

Liten endring i sesongjustert indeks
Sesongjustert indeks for detaljhandel økte med 0,1 prosent fra mars til april i år. Indekstallet for april var på 105,1 prosent. Av hovednæringsgruppene er det butikkhandel med apotekvarer, sykepleieartikler, kosmetikk og toalettartikler som har størst endring, med en økning på 2,4 prosent. Sesongjustert indeks for butikkhandel med bredt vareutvalg gikk derimot ned med 1,8 prosent.

Om statistikken
Beregning av detaljomsetningsindeksen skjer ut fra et utvalg på 4 200 bedrifter som driver detaljhandel. Disse utgjør rundt 13 prosent av totalt antall bedrifter. Utvalget dekker rundt 30 prosent av omsetningen til alle detaljhandelsbedriftene eksklusiv motorkjøretøyer og bensin. Både utvalgsprosenten og dekningsgraden varierer mye mellom de ulike næringshovedgruppene. Frafallet er normalt mellom 3-5 prosent.

[Figur 4]

Figur 4: Detaljomsetning eksklusiv motorkjøretøyer og bensin i volum, sesongjustert. Januar 1994-april 1997. 1995 =100


[Figur 5]

Figur 5: Detaljomsetning eksklusiv motorkjøretøyer og bensin i volum, etter næringshovedgruppe, ujustert


Ny statistikk

Detaljomsetningsindeksen, april 1997.
Statistikken utgis hver måned i Ukens statistikk Mer informasjon: Solveig Nygårdseter, tlf. 62 88 51 74, e-post: snl@ssb.no eller Rune Sønsterudbråten, tlf. 62 88 54 37, e-post: rso@ssb.no.

Tabeller

Ukens statistikk nr. 24, 1997