Ukens statistikk nr. 24, 1997

Detaljomsetning eksklusiv motorkjøretøyer og bensin i volum, etter næringshovedgruppe, ujustert