Ukens statistikk nr. 24, 1997

Detaljomsetning eksklusiv motorkj°ret°yer og bensin i volum, sesongjustert. Januar 1994-april 1997. 1995