[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]

Ukens statistikk nr. 11, 1997

Detaljomsetningsindeksen, januar 1997:

Høy detaljhandel med vin og brennevin


Verdien av omsetningen av vin og brennevin økte med 16,1 prosent i januar 1997 sammenlignet med januar 1996. Det er bare salget av fritidsutstyr, spill og leker som har større omsetningsvekst i samme periode. Volumindeksen for detaljhandel i alt utenom motorkjøretøyer og bensin økte med 4,2 prosent i samme periode. Prisindeksen for detaljhandel utenom motorkjøretøyer og bensin steg med 2,1 prosent.
Volumet av detaljhandel av apotek-varer, sykepleieartikler og kosmetikk og toalettartikler økte med 9,2 prosent i januar 1997, sammenlignet med januar i fjor. Volumet av detaljhandelen utenom butikk gikk opp med 9,6 prosent i samme periode. Volumet av butikkhandel med andre nye varer økte med 5,4 prosent. Denne næringshovedgruppen omfatter blant annet klær, sko, elektriske varer, møbler, jern-, farge- og byggevarer. Volumet av butikkhandel med bredt vareutvalg og butikkhandel med nærings- og nytelsesmidler i spesialforretninger økte med henholdsvis 3,1 og 0,1 prosent i januar 1997 sammenlignet med januar 1996.

Sesongjustert volumindeks for detaljhandel eksklusiv motorkjøretøyer og bensin var 0,5 prosent lavere i januar 1997 enn indeksen for desember 1996.

Mer møbler og mindre musikkinstrumenter
Verdien av omsetningen av møbler steg med 12,2 prosent i januar 1997 i forhold til i fjor. Indeksen for musikkinstrumenter og noter gikk derimot ned med 10 prosent i samme periode.

Om statistikken
Beregning av detaljomsetningsindeksen skjer ut fra et utvalg på
4 200 bedrifter som driver detaljhandel. Disse utgjør rundt 13 prosent av totalt antall bedrifter. Utvalget dekker rundt 30 prosent av omsetningen til alle detaljhandelsbedriftene eksklusiv motorkjøretøyer og bensin. Både utvalgsprosenten og dekningsgraden varierer mye mellom de ulike næringshovedgrupper. Frafallet er normalt mellom 3 og 5 prosent.

[Figur 8]

Figur 8: Detaljomsetning eksklusiv motorkjøretøyer og bensin i volum, etter nærings-
hovedgruppe, ujustert


[Figur 9]

Figur 9: Detaljomsetningen eksklusiv motorkjøretøyer og bensin i volum, sesongjustert.
Januar 1993-januar 1997. 1995=100


Ny statistikk

Detaljomsetningsindeksen, januar 1997.
Statistikken utgis hver måned i Ukens statistikk. Mer informasjon: Solveig Nygårdseter, tlf.
62 88 51 74, e-post: snl@ssb.no eller Rune
Sønsterudbråten, tlf. 62 88 54 37, e-post: rso@ssb.no. Vedleggstabeller side: 19-25.

Ukens statistikk nr. 11, 1997