Ukens statistikk nr. 11, 1997

Detaljomsetning eksklusiv motorkjøretøyer og bensin i volum, etter nærings-