Ukens statistikk nr. 11, 1997

Detaljomsetningen eksklusiv motorkj°ret°yer og bensin i volum, sesongjustert.