[an error occurred while processing this directive]

Side 6 av 6
Gå til: 1 2 3 4 5 6 eller emnet

(forts.) Gjennomsnittlig timefortjeneste 1  for voksne mannlige arbeidere i industribedrifter tilsluttet Næringslivets Hovedorganisasjon. Oppgaver for ulike tariffområder. Kr
  Bedrifter tilsluttet Teknologibedriftenes Landsforening(TBL)
I alt Metallvare-
fabrikker
Støperier Skipsverk-
steder
Mekaniske verk-
steder
Elektro-
teknisk-
industri ekskl. radio-
fabrikker
1998 126,45 120,22 123,85 129,00 127,25 129,85
1997 120,51 115,23 116,50 123,26 120,60 124,70
1996 116,07 109,99 111,59 120,36 115,25 116,66
1995 112,23 105,34 105,71 117,82 111,03 113,30
1994 108,13 99,33 101,45 114,39 107,21 108,99
             
1998            
4. kvartal 130,00 123,88 129,52 133,17 130,36 132,03
3. kvartal 128,86 121,67 124,78 131,07 130,52 132,54
2. kvartal 126,58 119,22 121,94 129,53 126,69 133,30
1. kvartal 121,28 116,96 118,76 123,20 122,54 122,23
             
1997            
4. kvartal 122,14 118,08 119,18 123,60 122,71 126,11
3. kvartal 121,61 115,27 117,67 124,35 122,27 126,33
2. kvartal 120,61 114,72 115,51 124,19 120,35 126,19
1. kvartal 117,95 112,53 113,73 121,41 117,56 119,62
             
1996            
4. kvartal 118,05 112,68 115,14 121,42 117,35 119,58
3. kvartal 117,75 111,28 113,40 121,48 116,91 120,70
2. kvartal 115,98 109,65 110,61 121,29 115,11 114,42
1. kvartal 112,92 106,60 107,19 117,81 112,08 111,12
             
1995            
4. kvartal 113,53 107,73 108,32 117,88 112,96 113,57

1 Gjennonsnittsfortjeneste på tidlønn, akkord og overtid; betaling for helge- og høytidsdager ikke medregnet. Inkl. offshore-arbeidere.

Kilde: Næringslivets Hovedorganisasjon

[an error occurred while processing this directive]