[an error occurred while processing this directive]

Side 1 av 6
G til: 1 2 3 4 5 6 eller emnet

Gjennomsnittlig timefortjeneste 1  for voksne mannlige arbeidere i industribedrifter tilsluttet Næringslivets Hovedorganisasjon. Oppgaver for ulike tariffområder. Kr
Industri i alt Kjøtt-
industri
Konserves-
fabrikker
Fiske-
industri
Hermetikk-
fabrikker
Sildemjøl-
industri
Margarin-
fabrikker
Møller og fr-
blanderier
Bakerier og konditorier
1998 128,25 115,43 115,73 114,16 106,10 147,32 121,88 121,81 121,16
1997 121,58 108,61 109,35 109,16 100,18 133,48 115,07 116,92 114,96
1996 116,96 104,94 105,41 104,89 99,40 125,14 110,80 109,32 109,90
1995 112,27 101,51 100,04 101,58 94,71 120,72 103,80 105,77 105,60
1994 108,49 98,99 96,76 97,39 91,79 115,47 97,55 101,35 102,33
1998
4. kvartal 132,25 120,08 119,28 118,76 110,40 143,31 124,72 126,32 130,47
3. kvartal 130,63 118,87 121,28 115,36 110,22 151,73 124,96 124,40 120,80
2. kvartal 127,51 112,68 108,54 111,99 104,20 149,13 120,14 119,31 117,46
1. kvartal 122,90 109,40 112,10 110,83 100,96 145,19 117,10 117,12 115,65
1997
4. kvartal 123,16 111,26 108,52 111,36 101,07 130,55 116,03 119,77 117,19
3. kvartal 122,38 108,32 109,70 109,45 101,99 136,47 114,62 119,33 115,92
2. kvartal 121,77 108,35 106,85 107,60 97,67 139,41 116,29 116,50 114,14
1. kvartal 119,06 106,24 112,04 108,31 100,23 126,14 113,37 112,49 112,50
1996
4. kvartal 119,34 108,10 109,26 107,06 99,08 122,81 113,13 114,09 112,64
3. kvartal 117,30 105,43 107,03 103,29 103,84 129,62 109,84 111,13 110,92
2. kvartal 116,63 103,76 98,03 103,25 97,61 124,85 113,06 106,37 109,05
1. kvartal 114,55 102,24 104,66 105,61 97,93 124,09 107,19 107,26 106,70
1995
4. kvartal 113,57 103,43 100,11 103,52 96,36 122,22 106,05 108,79 105,65

1 Gjennonsnittsfortjeneste på tidlønn, akkord og overtid; betaling for helge- og høytidsdager ikke medregnet. Inkl. offshore-arbeidere.

Kilde: Næringslivets Hovedorganisasjon

[an error occurred while processing this directive]