[an error occurred while processing this directive]

Side 4 av 6
Gå til: 1 2 3 4 5 6 eller emnet

(forts.) Gjennomsnittlig timefortjeneste 1  for voksne mannlige arbeidere i industribedrifter tilsluttet Næringslivets Hovedorganisasjon. Oppgaver for ulike tariffområder. Kr
  Farma-
søytisk industri
Kjemisk-teknisk industri
I alt Maling- og lakk-
industri
Plast Olje-
møller, fett-
raffi-
nerier, tran-
industri
Annen kjemisk-
teknisk industri
Gummi-
vare-
fabrikker
Fajanse-
porselens- og keramikk-
industri
Glass-
verk
1998 130,38 122,33 118,58 115,74 129,40 132,98 114,51 110,71 116,36
1997 123,87 116,96 116,75 110,80 121,47 125,82 107,35 107,34 111,40
1996 117,34 111,03 109,19 105,94 113,01 119,70 104,92 102,10 108,53
1995 113,23 106,20 102,24 101,40 109,91 114,74 102,56 96,49 105,47
1994 108,76 102,08 99,23 98,12 104,63 109,04 97,89 94,29 101,06
                   
1998                  
4. kvartal 134,59 126,28 127,80 118,18 134,61 136,67 118,15 114,18 122,73
3. kvartal 136,14 125,30 117,56 119,90 129,93 136,25 120,24 114,12 120,60
2. kvartal 127,40 120,40 116,53 113,89 127,25 131,82 111,00 108,00 113,62
1. kvartal 124,44 117,25 112,77 111,04 125,86 127,06 108,65 106,89 109,38
                   
1997                  
4. kvartal 128,12 120,41 126,89 112,78 126,03 128,89 109,89 109,28 113,64
3. kvartal 126,01 117,57 115,99 111,42 123,06 125,81 109,50 104,87 113,18
2. kvartal 122,75 116,80 114,81 111,30 120,90 125,73 106,51 107,06 110,14
1. kvartal 118,77 112,88 109,23 107,72 115,74 122,56 102,76 107,99 108,86
                   
1996                  
4. kvartal 120,47 115,44 119,76 109,12 114,45 123,62 103,61 105,57 109,78
3. kvartal 119,05 112,26 105,58 107,93 115,84 121,37 109,47 105,41 110,78
2. kvartal 117,14 109,54 107,21 104,63 110,31 119,18 104,92 100,95 108,73
1. kvartal 112,97 106,57 103,64 102,08 111,19 114,24 102,80 95,28 104,77
                   
1995                  
4. kvartal 116,84 107,06 103,77 102,35 111,22 114,90 102,73 98,32 104,31

1 Gjennonsnittsfortjeneste på tidlønn, akkord og overtid; betaling for helge- og høytidsdager ikke medregnet. Inkl. offshore-arbeidere.

Kilde: Næringslivets Hovedorganisasjon

[an error occurred while processing this directive]