[an error occurred while processing this directive]

Side 5 av 6
Gå til: 1 2 3 4 5 6 eller emnet

(forts.) Gjennomsnittlig timefortjeneste 1  for voksne mannlige arbeidere i industribedrifter tilsluttet Næringslivets Hovedorganisasjon. Oppgaver for ulike tariffområder. Kr
  Sement- og lettbetong-
industri
Stein-
industri
Mineral-
industri
Betong-
industri
Elektro-
kjemisk industri
Flyverk-
steder
Elektronisk industri Bilverk-
steder
Karosseri-
fabrikker
1998 128,92 124,83 129,14 122,94 138,83 159,22 115,00 118,93 114,80
1997 121,00 115,72 122,91 114,95 132,52 149,27 111,44 110,83 107,77
1996 115,51 110,78 117,92 110,47 128,18 142,15 106,08 105,34 100,06
1995 112,77 111,34 115,27 105,26 120,79 134,64 103,54 101,31 95,66
1994 108,90 108,41 110,55 99,94 116,96 132,00 98,63 97,72 93,55
                   
1998                  
4. kvartal 132,99 132,15 132,77 126,21 142,22 172,66 115,48 123,26 118,45
3. kvartal 129,41 131,95 130,57 126,71 138,99 158,52 116,81 122,53 120,43
2. kvartal 129,72 121,01 127,87 119,92 139,71 153,64 111,92 116,44 110,38
1. kvartal 123,40 114,86 124,17 118,31 134,59 151,94 115,30 113,37 110,78
                   
1997                  
4. kvartal 122,67 118,55 124,42 116,92 133,01 151,26 112,86 113,65 109,82
3. kvartal 122,09 116,98 124,01 116,45 130,30 147,83 112,23 112,34 109,61
2. kvartal 122,21 112,41 124,60 113,53 137,26 149,62 109,79 109,32 107,48
1. kvartal 117,39 114,53 119,20 112,84 130,04 148,38 111,01 107,78 103,89
                   
1996                  
4. kvartal 117,87 115,13 122,05 113,16 128,45 147,91 105,52 108,09 103,10
3. kvartal 115,23 114,33 118,90 111,96 124,30 141,56 113,73 106,79 103,59
2. kvartal 115,42 108,66 116,72 108,76 129,64 140,04 102,40 104,22 97,31
1. kvartal 113,28 104,08 113,50 107,12 130,52 138,93 103,37 102,12 97,96
                   
1995                  
4. kvartal 114,35 116,65 115,48 108,04 122,76 137,89 105,39 102,73 97,03

1 Gjennonsnittsfortjeneste på tidlønn, akkord og overtid; betaling for helge- og høytidsdager ikke medregnet. Inkl. offshore-arbeidere.

Kilde: Næringslivets Hovedorganisasjon

[an error occurred while processing this directive]