[an error occurred while processing this directive]

Side 2 av 6
Gå til: 1 2 3 4 5 6 eller emnet

(forts.) Gjennomsnittlig timefortjeneste 1  for voksne mannlige arbeidere i industribedrifter tilsluttet Næringslivets Hovedorganisasjon. Oppgaver for ulike tariffområder. Kr
  Sjokolade- og sukkervare-
industri
Annen nærings-
middel-
industri
Bryggerier og mineral-
vann-
fabrikker
Tekstil-
fabrikker
Sko-
fabrikker
Trelast-
industri
Spon-
plate-
fabrikker
Trehus-
fabrikker
Trevare-
fabrikker, snekkerier
1998 128,65 124,29 129,16 114,11 97,35 108,51 123,25 117,88 106,36
1997 116,53 118,28 127,70 108,70 91,97 103,77 114,65 112,29 100,61
1996 112,63 112,68 125,09 103,64 88,47 97,73 110,57 108,68 96,77
1995 110,43 109,26 119,14 99,42 85,38 93,90 103,56 100,95 92,30
1994 106,57 105,10 116,66 96,85 83,90 90,15 100,13 96,93 89,47
                   
1998                  
4. kvartal 136,77 126,71 131,14 117,09 100,04 111,41 122,04 119,74 109,03
3. kvartal 142,03 125,61 128,24 116,26 98,89 112,30 136,00 120,42 109,81
2. kvartal 121,55 122,86 132,41 115,16 98,49 108,76 120,74 117,09 105,86
1. kvartal 115,95 121,97 125,77 108,54 92,53 103,58 116,31 114,78 101,07
                   
1997                  
4. kvartal 117,12 120,24 125,99 109,97 96,92 103,46 114,10 114,88 101,62
3. kvartal 116,06 117,84 129,81 108,74 91,26 103,46 116,27 111,84 102,16
2. kvartal 116,55 118,09 130,09 107,38 91,82 100,60 113,08 112,33 100,07
1. kvartal 116,29 116,72 124,84 106,51 88,45 99,37 115,29 109,19 98,42
                   
1996                  
4. kvartal 114,58 115,39 133,70 105,08 91,54 99,11 111,38 112,06 99,03
3. kvartal 115,09 113,17 120,95 105,88 88,91 99,98 116,31 111,04 98,81
2. kvartal 109,94 110,96 125,49 104,08 88,32 96,81 107,63 107,31 95,56
1. kvartal 111,30 110,69 120,89 99,89 85,34 95,26 107,14 103,57 93,29
                   
1995                  
4. kvartal 111,83 110,88 121,17 99,67 89,21 94,76 109,25 101,56 93,04

1 Gjennonsnittsfortjeneste på tidlønn, akkord og overtid; betaling for helge- og høytidsdager ikke medregnet. Inkl. offshore-arbeidere.

Kilde: Næringslivets Hovedorganisasjon

[an error occurred while processing this directive]