[an error occurred while processing this directive]

Side 3 av 6
Gå til: 1 2 3 4 5 6 eller emnet

(forts.) Gjennomsnittlig timefortjeneste 1  for voksne mannlige arbeidere i industribedrifter tilsluttet Næringslivets Hovedorganisasjon. Oppgaver for ulike tariffområder. Kr
  Møbler- o.a. tre-
industri
Papir-
industri
Wallboard-
fabrikker
Konvolutt-, pose og papirvare-
fabrikker
Eske-
fabrikker
Grafisk industri
I alt Avis-
trykkerier
Trykkerier og repro-
bedrifter
Bok-
binderier
1998 111,41 132,70 121,99 120,63 126,70 162,72 191,11 145,57 124,38
1997 105,13 124,31 115,45 114,96 123,03 154,19 178,43 139,59 116,98
1996 99,61 122,69 110,33 110,97 117,09 147,75 170,30 132,89 112,00
1995 95,19 115,95 105,26 106,11 110,88 143,21 163,00 129,66 107,55
1994 91,49 108,60 100,49 104,48 106,30 139,10 157,51 125,96 102,70
                   
1998                  
4. kvartal 114,79 142,17 121,95 121,00 128,85 165,56 192,08 149,83 127,15
3. kvartal 115,58 128,75 129,89 126,15 135,96 164,06 191,33 146,06 129,37
2. kvartal 108,98 137,37 118,90 118,32 122,53 165,28 202,50 144,47 123,44
1. kvartal 107,03 123,86 117,18 117,02 121,47 156,72 181,47 141,97 117,60
                   
1997                  
4. kvartal 108,27 125,19 115,92 115,53 122,20 155,64 179,14 142,12 119,41
3. kvartal 105,91 122,04 118,84 118,26 132,60 154,92 178,95 138,38 116,78
2. kvartal 103,60 128,91 115,57 113,86 120,87 155,19 182,69 139,85 117,83
1. kvartal 102,48 121,50 111,42 112,29 117,89 151,18 173,89 137,82 113,86
                   
1996                  
4. kvartal 103,46 126,55 109,46 113,03 118,76 150,29 172,99 135,40 116,00
3. kvartal 102,01 115,77 116,11 113,84 119,61 148,63 170,89 132,21 111,84
2. kvartal 96,44 128,04 107,80 108,22 118,59 148,69 173,75 133,44 112,32
1. kvartal 96,24 120,89 108,66 108,39 111,55 143,64 164,38 130,52 107,59
                   
1995                  
4. kvartal 97,15 116,61 105,02 107,64 110,78 143,37 162,73 130,61 108,81

1 Gjennonsnittsfortjeneste på tidlønn, akkord og overtid; betaling for helge- og høytidsdager ikke medregnet. Inkl. offshore-arbeidere.

Kilde: Næringslivets Hovedorganisasjon

[an error occurred while processing this directive]