Helse og sosiale forhold

Kriminalstatistikk. Tabeller

Anmeldte lovbrudd

  Tidligere publisert. Anmeldte lovbrudd

  Siste artikkel. Anmeldte lovbrudd

Etterforskede lovbrudd

  Tidligere publisert. Etterforskede lovbrudd

  Siste artikkel. Etterforskede lovbrudd

Straffereaksjoner

Tabellene nedenfor ble rettet 16. april 2013. De viser nå færre straffereaksjoner og straffede enn først oppgitt.

  Tidligere publisert. Straffereaksjoner
  Siste artikkel. Straffereaksjoner

Fengslinger

  Tidligere publisert. Fengslinger
  Siste artikkel. Fengslinger