Statistisk sentralbyrå

Straffereaksjoner

44 Gjennomsnittlig utmålt straff, etter type reaksjon og hovedlovbrudd. 2011
Type hovedlovbrudd Forenklet forelegg Forelegg Bot ved dom Betinget fengsel Betinget fengsel og bot Ubetinget fengsel Ubetinget og betinget fengsel
Betinget fengsel Bot Ubetinget fengsel Betinget fengsel
  Kroner Dager Kroner Dager
Alle typer lovbrudd 2 660 6 799 14 059 52 27 13 412  194  139  109
                   
Forbrytelser - 6 281 27 036 53 32 7 624  258  142  111
                   
Forbrytelse mot straffeloven - 6 854 35 656 54 32 6 567  277  145  112
Forbrytelse mot den offentlige myndighet - 5 000 - 34 33 6 560 63 88 70
Vold mot offentlig tjenestemann - - - 36 35 6 813 52 87 70
Annet - 5 000 - 24 26 5 750  125 93 70
Forbrytelse mot den alminnelige orden og fred - 5 638 11 000 40 42 8 000 87  140 70
Rasediskriminering - - - - - - - - -
Innbrudd - 5 600 11 000 40 45 5 600 56  140 70
Annet - 6 071 - - 30 20 000  300 - -
Allmennfarlig forbrytelse - 5 233 15 249 60 27 6 445  478  183  131
Forsettelig forvoldelse av ildebrann - - - - - - 1 068  540  360
Uaktsom forvoldelse av ildebrann - - 1 000 000 90 - - - - -
Narkotikaforbrytelse - 5 274 7 206 41 27 6 440 69 53 53
Grov narkotikaforbrytelse - - -  482 - - 1 065  381  249
Annet - 4 307 4 900  133 30 10 000  663 - -
Falsk forklaring - 20 000 - 29 27 5 231 43 39 32
Falsk anklage - 6 800 - 85 52 9 786  125 89 99
Pengefalsk - - -  135 - -  240 75  125
Dokumentfalsk - 7 119 6 960 36 37 7 145 74  104 86
Seksualforbrytelse - 12 729 11 345 92 49 10 667  667  226  247
Voldtekt - - -  240 - - 1 248  443  477
Voldtektsforsøk - - - - - -  953  540  360
Incest - - - - - - - - -
Seksuell omgang med barn - - -  176 60 15 000  579  264  321
Under 10 år - - - - - - 1 135  440  300
Under 14 år - - -  278 - -  939  338  470
Under 16 år - - - 75 60 15 000  178  104 81
Annen seksuell omgang - - -  180 - -  564 60 90
Pornografi - 10 304 - 32 69 6 143  136 67 58
Annet - 12 854 11 345 64 41 11 909  147 77 51
Forbrytelse mht. familieforhold - 3 000 12 000 64 67 6 111  376  176  111
Forbrytelse mot den personlige frihet - 6 862 5 250 47 35 7 347  117  101 76
Forbrytelse mot liv, legeme og helbred - 7 692 96 945 43 31 7 716  261  113 80
Legemsfornærmelse - 7 694 8 567 35 31 7 475 74 55 53
Legemsbeskadigelse - 5 000 10 000 81 57 6 200  187  129 83
Grov legemsbeskadigelse - - - - - - 1 200  120 90
Drapsforsøk - - - - - - 1 610  720  360
Drap - - - - - - 5 160 - -
Uaktsomt drap - - 4 250 000 60 60 10 000  268  231  136
Annet - - - 33 19 10 308  117  129  218
Ærekrenkelse - - - - - - - - -
Underslag - 7 105 9 333 51 28 6 000  190  101 96
Tyveri - 6 522 7 484 55 41 5 675  167  146 99
Simpelt tyveri - 6 421 8 237 41 32 5 024 95 87 70
Grovt tyveri - 7 461 3 500 69 56 5 380  202  173  113
Brukstyveri av motorkjøretøy - 6 968 5 900 45 38 6 835  108 98 67
Utpressing og ran - 5 000 -  179 90 3 000  447  269  192
Utpressing - 5 000 - 60 - -  328  183  107
Ran - - -  200 90 3 000  346  258  165
Grovt ran - - - 90 - -  722  335  323
Utpressing og ran, diverse - - - - - - 25 - -
Bedrageri og utroskap - 30 576 8 571 48 28 6 654  159  112  108
Forbrytelse i gjeldsforhold - 11 250 - 60 21 5 000 63 62 48
Skadeverk - 6 184 7 041 41 33 6 286  177  102 93
Simpelt skadeverk - 6 185 7 041 30 27 6 105 40 27 30
Grovt skadeverk - 6 000 - 77 98 8 000  343  134  119
Misbruk av forretningshemmeligheter - - - - - - - - -
Heleri og hvitvasking - 6 572 7 465 56 47 6 536  185  135  105
Simpelt heleri og hvitvasking - 6 719 7 959 51 38 6 100  108  111 79
Grovt heleri og hvitvasking - 15 000 -  133  210 15 000  383  202  182
Annet - 4 886 4 750 32 27 5 333  138  138 95
Annen forbrytelse mot straffeloven - 9 833 - - - -  180 - -
                   
Forbrytelse mot lov om legemidler mv. - 3 413 5 003 33 26 14 287 36 49 51
Narkotika, bruk - 3 172 4 704 29 26 14 817 35 56 53
Narkotika, besittelse - 3 758 5 513 38 28 11 790 43 24 42
Narkotika, diverse - 3 667 - - - - 30 - -
                   
Forbrytelse mot lov om merverdiavgift - 18 400 -  120  116 30 000  328  157  225
                   
Forbrytelse mot ligningsloven - 31 964 26 250 17 68 50 000 90 75  133
                   
Forbrytelse mot tolloven - 29 697 -  103 30 13 000 35 91 74
                   
Forbrytelse mot alkoholloven - 10 000 - - - - - - -
                   
Forbrytelse mot andre lover - 13 104 32 011 46 34 12 091 61 59 76
                   
Forseelser 2 660 7 039 9 441 30 23 18 137 32 39 52
                   
Forseelse mot straffeloven - 5 043 7 779 33 29 7 421 56 58 70
Skadeverk - 3 738 2 867  105 - - - - -
Naskeri - 2 565 4 024 21 27 2 000  108 - -
Forseelse mot den alminnelige orden og fred - 6 875 9 025 17 25 11 750 19 - -
Telefonsjikane - 5 500 6 800 - 45 12 500  128 47 28
Annet - 5 809 7 773 24 28 6 300 56 62 86
                   
Forseelse mot veitrafikkloven 2 818 6 535 8 464 24 23 18 567 31 38 48
Promillekjøring - 8 352 14 449 27 25 22 141 33 36 32
Annet 2 818 6 499 8 030 23 19 9 945 25 44 95
                   
Forseelse mot politivedtektene - 5 200 7 510 14 - - 10 - -
                   
Forseelse mot lov om merverdiavgift - 13 617 16 250 - - - - - -
                   
Forseelse mot tolloven  819 12 911 21 750 23 26 13 093 24 15 30
                   
Forseelse mot alkoholloven - 3 322 4 850 26 26 7 800 - 21 15
                   
Forseelse mot arbeidsmiljøloven -  104 793  145 667 - 60 25 000 - - -
                   
Forseelse mot andre lover - 14 383 13 749 50 23 10 750 29 30 58

Standardtegn i tabeller