Statistisk sentralbyrå

27 Straffereaksjoner, etter type hovedlovbrudd. 1999-2011 (Rettet 16. april 2013)
Type hovedlovbrudd 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Alle typer lovbrudd  215 070  206 367  239 240  205 988  257 046  302 041  316 189  346 882  357 149  338 356  312 281  336 033  316 901
Forbrytelser 22 466 21 444 34 962 27 513 29 380 29 529 33 307 33 103 35 143 31 377 29 759 33 544 33 202
Forbrytelse mot straffeloven 18 462 16 955 26 499 20 597 22 609 22 630 25 990 25 196 26 284 23 560 22 639 25 457 23 976
Forbrytelse mot den offentlige myndighet  326  345  451  337  486  434  529  551  594  583  596  725  714
Vold mot offentlig tjenestemann  298  306  407  291  424  366  449  460  492  481  517  602  595
Annet 28 39 44 46 62 68 80 91  102  102 79  123  119
Forbrytelse mot den alminnelige orden og fred  148  130  255  165  174  137  180  166  191  128  136  144  134
Rasediskriminering - - - 2 - - - - - - - - -
Innbrudd  144  123  233  151  172  129  175  157  177  118  122  132  121
Annet 4 7 22 12 2 8 5 9 14 10 14 12 13
Allmennfarlig forbrytelse 4 693 4 487 7 561 5 833 6 405 6 142 6 999 7 189 7 857 7 307 7 282 8 296 8 253
Forsettlig forvoldelse av ildebrann 4 4 7 3 4 3 3 4 10 6 9 6 11
Uaktsom forvoldelse av ildebrann 2 - 6 5 5 - 4 4 3 5 6 1 3
Narkotikaforbrytelse 4 292 4 106 7 065 5 382 5 710 5 460 6 114 6 400 6 960 6 379 6 326 7 315 7 195
Grov narkotikaforbrytelse  356  345  391  356  600  569  716  610  648  676  667  725  816
Annet 39 32 92 87 86  110  162  171  236  241  274  249  228
Falsk forklaring 47 49 95 72 95 98  119  124  121  141  140  146  141
Falsk anklage 54 48 81 63 75 84 92 95 78 79 62 91 75
Pengefalsk 21 11 30 10 25 26 17 11 5 6 9 4 8
Dokumentfalsk  674  556  991  761  759  844  941  908  881  858  849 1 006 1 046
Seksualforbrytelse  433  356  510  429  571  570  722  723  782  674  724  928  955
Voldtekt 31 25 41 52 86 49 77 82 87 97 78  129 97
Seksuell omgang ved trusler, underfundig atferd o.l. 1 1 2 1 - - - - - - - - -
Seksuell omgang med bevisstløs 19 27 16 - - - - - - - - - -
Voldtektsforsøk 2 5 6 4 4 6 2 3 6 7 4 6 11
Incest 7 2 2 4 1 2 2 3 2 2 2 - -
Seksuell omgang med barn  141  129  166  139  186  208  212  220  217  185  182  221  171
Under 10 år 15 18 24 23 19 17 19 27 22 22 20 23 21
Under 14 år 73 64 72 56 84 83 86 84 81 75 64 86 66
Under 16 år 53 47 70 60 83  108  107  109  114 88 98  112 84
Annen seksuell omgang 5 6 8 20 14 16 13 16 15 14 12 18 18
Pornografi 41 12 27 35 68 71  150  125 91 75 56 98 75
Annet  186  149  242  174  212  218  266  274  364  294  390  456  583
Forbrytelse mht. familieforhold1 4 9 11 9 12 10 20 19 36 75  103  213  213
Forbrytelse mot den personlige frihet1  524  465  847  733  859  786 1 052 1 008  935  843  816  919  734
Forbrytelse mot liv, legeme og helbred1 2 612 2 420 3 794 3 159 3 400 3 671 4 273 3 947 4 517 4 001 3 628 3 855 3 408
Legemsfornærmelse 1 853 1 704 2 751 2 185 2 317 2 518 2 956 2 682 3 285 2 848 2 542 2 573 2 327
Legemsbeskadigelse  656  628  922  865  972 1 038 1 184 1 134 1 125 1 041  962 1 133  943
Grov legemsbeskadigelse 4 2 9 7 3 2 8 5 11 - 4 9 5
Drapsforsøk 6 6 13 15 21 13 16 17 13 10 19 14 18
Drap 23 21 15 17 31 33 36 25 13 19 23 29 22
Uaktsomt drap 43 46 47 39 29 38 43 45 35 38 36 39 32
Annet 27 13 37 31 27 29 30 39 35 45 42 58 61
Ærekrenkelse - 1 4 4 3 2 3 2 1 5 2 - -
Underslag  265  299  412  334  381  370  443  383  332  300  364  400  364
Tyveri 4 893 4 251 5 887 4 445 5 039 5 298 5 733 5 099 5 056 4 328 4 203 4 708 4 539
Simpelt tyveri 1 987 1 792 2 886 2 047 2 229 2 375 2 531 2 424 2 575 2 102 2 271 2 423 2 498
Grovt tyveri 2 530 2 137 2 548 1 973 2 310 2 315 2 594 2 150 1 936 1 705 1 508 1 822 1 641
Brukstyveri av motorkjøretøy  376  322  453  425  500  608  608  525  545  521  424  463  400
Utpressing og ran  195  230  352  293  361  287  326  337  326  297  280  390  312
Utpressing 9 5 21 13 16 15 13 12 11 9 19 21 16
Ran  137  157  230  190  202  185  211  242  245  188  175  267  229
Grovt ran 45 68  100 86  137 79 98 78 70 96 83 95 66
Utpressing og ran, diverse 4 - 1 4 6 8 4 5 - 4 3 7 1
Bedrageri og utroskap 1 543 1 289 1 932 1 532 1 272 1 265 1 839 2 087 1 976 1 717 1 522 1 567 1 290
Forbrytelse i gjeldsforhold  388  310  563  321  243  165 89 57 57 40 31 21 16
Skadeverk  626  715 1 161  873  867  902 1 052 1 018 1 132  955  835  924  750
Simpelt skadeverk  586  673 1 092  811  795  853  972  943 1 040  891  789  869  685
Grovt skadeverk 38 42 68 61 71 49 76 73 92 64 46 54 65
Misbruk av forretningshemmeligheter 2 - 1 1 1 - 4 2 - - - 1 -
Heleri og hvitvasking 1 006  981 1 546 1 218 1 571 1 527 1 554 1 459 1 395 1 203 1 044 1 104 1 009
Simpelt heleri og hvitvasking  980  952 1 442 1 092 1 396 1 314 1 337 1 264 1 244 1 060  916  931  846
Grovt heleri og hvitvasking 22 17 28 34 66 75 83 70 46 54 60 66 91
Annet 4 12 76 92  109  138  134  125  105 89 68  107 72
Annen forbrytelse mot straffeloven 10 3 16 6 11 12 7 13 12 20 13 16 15
Forbrytelse mot lov om legemidler mv. 3 525 3 893 7 314 6 072 5 874 5 684 5 540 6 065 6 586 5 992 5 583 6 585 7 423
Narkotika, bruk 2 051 2 442 4 407 3 334 2 941 3 069 3 181 3 333 3 937 3 680 3 383 4 167 4 571
Narkotika, besittelse 1 463 1 445 2 889 2 723 2 921 2 604 2 352 2 717 2 643 2 297 2 189 2 407 2 847
Narkotika, diverse 11 6 18 15 12 11 7 15 6 15 11 11 5
Forbrytelse mot lov om merverdiavgift 18 26 33 8 8 28 43 71 47 53 22 55 43
Forbrytelse mot ligningsloven  283  323  689  469  302  299  408  363  407  395  135 66  279
Forbrytelse mot tolloven 21 59 85 65 94 98  122 93  123 92 89  112  152
Forbrytelse mot alkoholloven2 16 3 19 13 16 22 20 19 13 10 3 4 1
Forbrytelse mot andre lover  141  185  323  289  477  768 1 184 1 296 1 683 1 275 1 288 1 265 1 328
Forseelser  192 604  184 923  204 278  178 475  227 666  272 512  282 882  313 779  322 006  306 979  282 522  302 489  283 699
Forseelse mot straffeloven 6 241 7 503 7 628 6 361 7 322 7 767 7 501 10 361 11 334 10 170 10 306 10 603 11 035
Skadeverk  101  125  165  115  113  138  106  123  120  130 80  113  102
Naskeri 3 112 3 893 4 021 3 249 3 787 4 127 3 797 3 540 3 421 3 282 4 130 4 227 4 139
Forseelse mot den alminnelige orden og fred3  884  911  990 1 114 1 165 1 000  900 4 120 5 019 4 303 3 782 3 887 4 153
Telefonsjikane 96  116  135  118  152  147  138  124  142  168  177  167  147
Annet 2 048 2 458 2 317 1 765 2 105 2 355 2 560 2 454 2 632 2 287 2 137 2 209 2 494
Forseelse mot veitrafikkloven  170 382  156 795  175 558  154 458  200 307  240 035  249 117  278 899  287 998  273 349  249 510  265 583  245 776
Promillekjøring 4 525 3 901 4 821 4 162 4 559 4 048 4 915 4 369 4 335 4 356 4 040 4 318 3 824
Annet  165 857  152 894  170 737  150 296  195 748  235 987  244 202  274 530  283 663  268 993  245 470  261 265  241 952
Forseelse mot løsgjengerloven3 2 514 2 870 3 096 3 002 3 233 3 372 3 600  586 43 8 2 - -
Forseelse mot politivedtektene 1 519 1 454 1 571 1 414 1 542 1 838 2 176 2 574 2 773 2 461 2 080 2 344 2 686
Forseelse mot lov om merverdiavgift  281  370  309 67  136  125  113  124 92 94 75  145  130
Forseelse mot tolloven 7 807 11 604 11 718 9 867 10 956 15 276 16 205 16 729 15 442 17 023 16 760 19 931 20 455
Forseelse mot alkoholloven2 1 436 1 573 1 552 1 035 1 343 1 322 1 520 1 634 1 546 1 084  906  851  674
Forseelse mot arbeidsmiljøloven  102  135  128 98  112  134  118 91  118  106 97  109  103
Forseelse mot andre lover 2 322 2 619 2 718 2 173 2 715 2 643 2 532 2 781 2 660 2 684 2 786 2 923 2 840
1  Straffeloven kapittel 20, Forbrydelser med Hensyn til Familieforhold, 219 om mishandling i famileforhold trådte i kraft 1.1.2006. Den nye bestemmelsen erstatter til en viss grad andre liknende bestemmelser om vold og trusler i straffelovens kapittel 21 og 22.
2  For de fleste reaksjoner i 1999 og 2000 for overtredelse av alkoholloven framgår det ikke om lovbruddet var forbrytelse eller forseelse. Slike saker er tatt med under forseelser.
3  Løsgjengerloven ble opphevet 1.1.2006, med unntak av 11 om betleri (tigging) som ble opphevet 1.7.2006. Straffeloven kapittel 35, Forseelser mod den almindelige Orden og Fred, 350 ble samtidig utvidet til å omfatte "den som i selvforskyldt rus forulemper eller volder fare for andre." (2. ledd).

Standardtegn i tabeller