268770
/jord-skog-jakt-og-fiskeri/statistikker/slakt/aar
268770
statistikk
2017-04-05T08:00:00.000Z
Jord, skog, jakt og fiskeri;Energi og industri
no
slakt, Kjøtproduksjon, kjøtkontroll, kontrollerte slaktJordbruk, Industri og bergverksdrift, Jord, skog, jakt og fiskeri, Energi og industri
true

Kjøtproduksjon

Oppdatert

Neste oppdatering

Nøkkeltal

3,5 %

auke i kjøtproduksjonen frå 2015 til 2016

Slakt godkjent til mat.
TonnProsent endring fraProsent endring fra
20162015 - 20162011 - 2016
I alt344 0533,57,1
Svin137 7162,35,3
Fjørfe98 2926,216,0
Storfe81 6762,50,0
Sau25 9901,711,2

Sjå fleire tabellar om emnet

Tabell 1 
Offentleg kjøtkontroll. Slakt godkjende til folkemat. Tonn

Offentleg kjøtkontroll. Slakt godkjende til folkemat. Tonn
SvinFjørfeStorfeSauHestAnna kjøt
2005112 79356 47287 39325 954467309
2006116 34562 51887 64325 153425321
2007117 73570 03684 67823 426384307
2008122 69284 02586 44724 115362334
2009123 62381 73784 78723 927441326
2010128 75384 78583 50824 438416339
2011130 78784 70181 63823 382431272
2012131 55991 15677 98222 777367314
2013127 516104 03083 69623 424295378
2014128 820106 08478 73224 156153348
2015134 66992 53279 67225 55592297
2016137 71698 29281 67625 99071308
 
2016
Østfold9 79917 9091 82015542
Akershus og Oslo5 3672 3321 83825844
Hedmark18 75816 1595 8271 416723
Oppland9 7671 06911 8303 3491137
Buskerud1 2801 1102 0981 356424
Vestfold9 6514 9211 26113320
Telemark2 0444991 131617216
Aust-Agder9933278432211
Vest-Agder1 3526012 14158112
Rogaland40 54924 88413 4065 405615
Hordaland2 7603653 4732 291126
Sogn og Fjordane2 046-4 6232 268352
Møre og Romsdal2 813-6 8221 282230
Sør-Trøndelag2 65012 2087 0451 675172
Nord-Trøndelag19 52116 1949 48399326
Nordland7 34476 1532 243227
Troms - Romsa951-1 3021 385242
Finnmark - Finnmárku72-639263--

Tabell 2 
Offentleg kjøtkontroll. Slakt godkjende til folkemat. Tal dyr

Offentleg kjøtkontroll. Slakt godkjende til folkemat. Tal dyr
SvinFjørfeStorfeSauGeitHestAnna kjøt
20051 469 43046 729 637332 9951 274 98521 8241 734365
20061 520 82451 029 472333 8921 237 28123 2441 578231
20071 463 94355 499 318320 8851 164 08322 1801 406287
20081 496 21863 332 157324 9851 164 04924 3851 331332
20091 514 40960 497 149312 5481 165 17823 7121 605356
20101 565 73663 423 803306 8401 203 82424 2951 527455
20111 580 31163 725 881305 5951 184 45919 8891 610..
20121 599 69765 918 493294 0321 133 89120 7711 355394
20131 605 47774 095 416312 3311 174 92023 6301 098990
20141 587 99375 971 778290 3281 177 86621 398555396
20151 604 70065 163 349284 0921 227 83024 011330104
20161 651 37867 902 952286 2131 284 60123 82025395
 
2016
Østfold118 14911 900 9306 0227 95714014-
Akershus og Oslo64 2671 615 6865 97713 17428914-
Hedmark224 61613 083 07919 64669 1421 1672482
Oppland115 070693 99939 331160 6333 11140-
Buskerud14 789484 3347 85562 4932 50413-
Vestfold117 6102 386 5334 1167 130246-
Telemark24 124305 7013 93630 1791 81255
Aust-Agder12 31230 7042 85416 529863-
Vest-Agder16 025437 5477 52129 55113521
Rogaland477 78618 153 65947 244269 7761 184244
Hordaland33 640201 04813 214119 8741 9093-
Sogn og Fjordane25 064-17 590107 4074 23711-
Møre og Romsdal34 450-24 26067 0072 4419-
Sør-Trøndelag31 9587 169 58025 31385 44719959-
Nord-Trøndelag238 78211 433 69633 20749 6684859-
Nordland90 0376 45620 908111 2741 68993
Troms - Romsa11 850-4 73564 8372 4088-
Finnmark - Finnmárku849-2 48512 494---

Om statistikken

Slaktestatistikken viser total kjøtproduksjon og kjøtproduksjon fordelt på dei ulike dyreslaga.

Omgrep

Definisjon av dei viktigaste omgrepa og variablane

I tabellane blir ofte omgrepet fjørfe nytta. Det er summen av dyreslaga høns, kylling, kalkun og andre fjørfe.

Standard klassifikasjonar

Fylke, der tal blir gitt samla for Oslo og Akershus fordi det er få jordbruksbedrifter i Oslo.

Administrative opplysingar

Namn og emne

Namn: Kjøtproduksjon
Emne: Jord, skog, jakt og fiskeri

Neste publisering

Ansvarleg seksjon

Seksjon for primærnæringsstatistikk

Regionalt nivå

Fylke.

Kor ofte og aktualitet

Halvår. Årleg.

Internasjonal rapportering

Ikkje relevant

Lagring og bruk av grunnmaterialet

Mikrodata blir lagra i SSB.

Bakgrunn

Føremål og historie

Statistikken byggjer på rapportering frå slakteri og kontrollstasjonar. Alle slakt som slakteri og kontrollstasjonar tar hand om skal registrerast i Leveranseregisteret for slakt. Leveranseregisteret for slakt blir administrert av Landbruksdirektoratet.

Brukarar og bruksområde

Statistikken blir nytta av offentlege etatar og ulike næringsorganisasjonar.

Likebehandling av brukere

Ikkje relevant

Samanheng med annan statistikk

Ikkje relevant

Lovheimel

Ikkje relevant

EØS-referanse

Ikkje relevant

Produksjon

Omfang

Populasjonen omfattar alle leveransar av slakt til godkjende slakteri og kontrollstasjonar. Statistikken omfattar ikkje heimeslakt.

Datakjelder og utval

Landbruksdirektoratet sitt register over alle leverte slakt er grunnlaget for utarbeiding av statistikken.

Ikkje relevant.

Datainnsamling, editering og beregninger

Elektronisk datainnsamling, frå Leveranseregisteret for slakt.

Statistikken blir kontrollert på aggregert nivå (lands- og fylkestal) i høve til tidlegare års registreringar.

Leveranseregisteret for slakt inneheld alle leverte slakt i løpet av året. SSB mottar aggregerte datafiler, der ein record inneheld opplysningar om alle slakt av det einskilde kjøtslag hos kvar produsent kvar månad.

Sesongjustering

Ikkje relevant

Konfidensialitet

Tal blir ikkje offentleggjort dersom dei kan medføre fare for at einskilde jordbruksbedrifter blir identifisert.

Samanlikningar over tid og stad

Statistikken går attende til 1952. Ved overgang til registerutnytting i 1995, har publisering av data etter produsentane sin lokalisering i kommune og fylke vore mogleg.

Nøyaktigheit og pålitelegheit

Feilkjelder og uvisse

Ein mogleg feilkjelde kan vere feilføringar og manglande opplysningar ved innlegging av data i registeret. Ein reknar imidlertid med at opplysningane i registeret er av god kvalitet.

 

 

 

Revisjon

Ikkje relevant

Kontakt

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB