Statistikkområde: Bygg, bolig og eiendom

Hopp til søkeresultater

Valgte avgrensninger

Vis innholdstyper

Treff (14)

Søkeresultat

 • Boforhold, levekårsundersøkelsen

  Eierandelen holder seg høy og veksten i boutgifter avtar

  boliger, boligtyper (for eksempel enebolig, rekkehus, blokk), eie-/leieform, boligstørrelse, boligstandard, boutgifter

  Statistikk
 • Byggjekostnadsindeks for bustader

  Lita endring i byggjekostnadene

  byggjekostnadar, arbeidskraftkostnader, materialkostnader, einebustader, bustadblokker, arbeidstypar (for eksempel elektrikararbeid, røyrleggjararbeid, grunnarbeid), materialtypar (for eksempel betong, armeringsstål, trelast), byggindeks, indeksregulering

  Statistikk
 • Boligprisindeksen

  Boligprisene opp 1,2 prosent

  prisutvikling, boligpriser, eneboliger, småhus, blokkleiligheter, borettslag, selveier, kvadratmeterpriser, boligomsetninger

  Statistikk
 • Prisindeks for nye eneboliger

  Prisøkning på nye eneboliger

  prisutvikling, nybygg

  Statistikk
 • Kommunale gebyrer

  Kommunale gebyrer økte med 4,9 prosent

  gebyrsatser, vannavgift, avløpsgebyrer, tilknytningsgebyrer, driftskostnader

  Statistikk
 • Kommunale boliger

  Flere flyktninger fikk tildelt kommunal bolig

  botilbud, omsorgsboliger, midlertidige botilbud, tilrettelagte boliger, bostøtte, driftsutgifter

  Statistikk
 • Brann- og ulukkesvern

  Over 5 milliardar til brann- og ulukkesvern

  Boligbranner, bygningsbranner, piper, feie- og tilsynsgebyr, feiere, utrykninger

  Statistikk
 • Boliger

  Over 7 av 10 boliger i småhus

  boligmasse, enebolig, tomannsbolig, rekkehus, boligblokk, bofellesskap, boligstandard, boligstørrelse, byggeår

  Statistikk
 • Kvadratmeterpriser for eneboliger

  Prisforskjellen mellom nytt og brukt øker

  prisutvikling, boligpriser, nye eneboliger, brukte eneboliger

  Statistikk
 • Leiemarkedsundersøkelsen

  Oslo har de høyeste leieprisene

  utleie, husleie, kvadratmeterpriser, boligtyper, utleierkategorier (for eksempel slekt, kommune, arbeidsgiver), boligstørrelse

  Statistikk
 • Bygningsmassen

  Flere bygninger i over 400 kommuner

  bygninger, boligbygninger, fritidsbygninger, hytter, næringsbygg

  Statistikk
 • Folke- og boligtellingen, boliger

  Én av seks bor i blokk

  bebodde boliger, bygningstyper (for eksempel enebolig, rekkehus, blokk), byggeår, boligstørrelse, boligstandard, eierstatus, tilgjengelighet (etasje, heis)

  Statistikk
 • Folke- og boligtellingen. Studenters bosted og boforhold

  60 prosent av studentene bor alene

  studenters faktiske bosted, borteboende studenter, husholdningstyper, husholdningsstørrelse, bygningstyper (for eksempel enebolig, rekkehus, blokk), eie-/leieform, boligstørrelse, boligstandard, personbiler, parkeringsplasser, garasjer

  Statistikk
 • Folke- og boligtellingen. Innvandrernes boforhold

  Ikke-vestlige innvandrere bor trangt

  bygningstyper (for eksempel enebolig, rekkehus, blokk), byggeår, eie-/leieform, boligstørrelse, boligstandard, landbakgrunn

  Statistikk