99178_tabell_not-searchable
/virksomheter-foretak-og-regnskap/statistikker/styre/aar
99178_tabell
statistikk
2013-06-05T10:00:00.000Z
Virksomheter, foretak og regnskap;Innvandring og innvandrere
no
false

Styre og leiing i aksjeselskap1. januar 2013

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Tabellar

Liste med Tabellar
NummerTabelltittelNytt vindauge ExcelCSV
Tabell 1Styrepresentantar og daglege leiarar i aksjeselskapfullscreen-iconStyrepresentantar og daglege leiarar i aksjeselskapexcel-iconStyrepresentantar og daglege leiarar i aksjeselskapcsv-iconStyrepresentantar og daglege leiarar i aksjeselskap
Tabell 2Styrerepresentantar i AS og ASA, etter kjønn, fordelt på alder, utdanningsnivå, tilsettegrupper og næringfullscreen-iconStyrerepresentantar i AS og ASA, etter kjønn, fordelt på alder, utdanningsnivå, tilsettegrupper og næringexcel-iconStyrerepresentantar i AS og ASA, etter kjønn, fordelt på alder, utdanningsnivå, tilsettegrupper og næringcsv-iconStyrerepresentantar i AS og ASA, etter kjønn, fordelt på alder, utdanningsnivå, tilsettegrupper og næring
Tabell 3Daglege leiarar i AS og ASA, etter kjønn, fordelt på alder, utdanningsnivå, tilsettegrupper og næringfullscreen-iconDaglege leiarar i AS og ASA, etter kjønn, fordelt på alder, utdanningsnivå, tilsettegrupper og næringexcel-iconDaglege leiarar i AS og ASA, etter kjønn, fordelt på alder, utdanningsnivå, tilsettegrupper og næringcsv-iconDaglege leiarar i AS og ASA, etter kjønn, fordelt på alder, utdanningsnivå, tilsettegrupper og næring
Tabell 4Styrerepresentantar i AS og ASA, etter talet på styreroller og kjønnfullscreen-iconStyrerepresentantar i AS og ASA, etter talet på styreroller og kjønnexcel-iconStyrerepresentantar i AS og ASA, etter talet på styreroller og kjønncsv-iconStyrerepresentantar i AS og ASA, etter talet på styreroller og kjønn
Tabell 5Daglege leiarar i AS og ASA, etter kor mange føretak dei er dagleg leiar i og kjønnfullscreen-iconDaglege leiarar i AS og ASA, etter kor mange føretak dei er dagleg leiar i og kjønnexcel-iconDaglege leiarar i AS og ASA, etter kor mange føretak dei er dagleg leiar i og kjønncsv-iconDaglege leiarar i AS og ASA, etter kor mange føretak dei er dagleg leiar i og kjønn
Tabell 6Aksjeselskap (AS og ASA), etter storleiken på styret, tilsettegrupper, næring og styrerepresentantane sitt kjønnfullscreen-iconAksjeselskap (AS og ASA), etter storleiken på styret, tilsettegrupper, næring og styrerepresentantane sitt kjønnexcel-iconAksjeselskap (AS og ASA), etter storleiken på styret, tilsettegrupper, næring og styrerepresentantane sitt kjønncsv-iconAksjeselskap (AS og ASA), etter storleiken på styret, tilsettegrupper, næring og styrerepresentantane sitt kjønn
Tabell 7Nye aksjeselskap (AS og ASA), etter storleiken på styret, tilsettegrupper, næring og styrerepresentantane sitt kjønnfullscreen-iconNye aksjeselskap (AS og ASA), etter storleiken på styret, tilsettegrupper, næring og styrerepresentantane sitt kjønnexcel-iconNye aksjeselskap (AS og ASA), etter storleiken på styret, tilsettegrupper, næring og styrerepresentantane sitt kjønncsv-iconNye aksjeselskap (AS og ASA), etter storleiken på styret, tilsettegrupper, næring og styrerepresentantane sitt kjønn

For fleire tabellar: Gå til statistikkbanken

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB