442756_tabell_452587_not-searchable
/virksomheter-foretak-og-regnskap/statistikker/regnno/aar
442756_tabell_452587
statistikk
2021-04-30T08:00:00.000Z
Virksomheter, foretak og regnskap
no
true

Regnskap for ikke-finansielle aksjeselskaper2019

Innhold

Utvalgte regnskapsposter. Balanse. Millioner kroner
201720182019
Anleggsmidler8 936 6309 566 24910 409 306
Immaterielle eiendeler359 664319 281351 426
Varige driftsmidler2 885 5813 024 6903 340 225
Finansielle anleggsmidler5 691 3846 222 2796 717 654
 
Omløpsmidler3 369 4463 573 3943 705 318
Varelager444 777474 723505 472
Fordringer1 830 2491 929 8251 981 781
Verdipapirer og andre finansielle instrumenter356 665376 708448 292
Bankinnskudd og kontanter737 755792 138769 774
 
Sum eiendeler12 306 07613 139 64314 114 624
 
Egenkapital5 607 9816 201 7506 786 436
Innskutt egenkapital3 397 2633 827 3534 173 691
Opptjent egenkapital2 210 7172 374 3972 612 746
 
Gjeld6 698 0956 937 8937 328 188
Avsetning for forpliktelser592 183638 436718 408
Annen langsiktig gjeld3 283 0123 307 9873 617 245
Kortsiktig gjeld2 822 9002 991 4702 992 534
 
Sum egenkapital og gjeld12 306 07613 139 64314 114 624
 
Antall foretak275 605282 853293 422