442756_tabell_452586_not-searchable
/virksomheter-foretak-og-regnskap/statistikker/regnno/aar
442756_tabell_452586
statistikk
2021-04-30T08:00:00.000Z
Virksomheter, foretak og regnskap
no
true

Regnskap for ikke-finansielle aksjeselskaper2019

Innhold

Utvalgte regnskapsposter. Resultatregnskap. Millioner kroner
201720182019
Driftsinntekter (mill. kr)5 415 9325 915 7246 080 426
Salgsinntekter (mill. kr)5 061 5085 541 8555 663 035
 
Driftskostnader (mill. kr)4 892 2255 300 4865 511 133
Varekostnader (mill. kr)2 587 6462 847 1022 878 079
Lønnskostnader (mill. kr)890 013940 948995 446
Avskriving og nedskriving på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler (mill. kr)276 516270 396323 434
 
Driftsresultat (mill. kr)523 707615 238569 293
 
Inntekt på investering i datterselskap, tilknyttet selskap og felleskontrollert virksomhet (mill. kr)243 298289 305215 072
Renteinntekt (mill. kr)60 56559 44871 330
Rentekostnad (mill. kr)138 935140 337158 639
Nedskriving av finansielle eiendeler (mill. kr)81 38991 801109 265
 
Resultat av finansielle poster (mill. kr)406 947429 072399 410
 
Ordinært resultat før skattekostnad (mill. kr)930 6541 044 309968 702
Skattekostnad (mill. kr)244 016312 260253 564
 
Årsresultat (mill. kr)685 692727 503718 526
 
Avsatt til utbytte (mill. kr)......
Antall foretak275 605282 853293 422