399151_tabell_418852_not-searchable
/virksomheter-foretak-og-regnskap/statistikker/regnno/aar
399151_tabell_418852
statistikk
2020-04-24T08:00:00.000Z
Virksomheter, foretak og regnskap
no
false

Regnskap for ikke-finansielle aksjeselskaper2018

Innhold

Nøkkeltall for aksjeselskaper.
201620172018
1Driftsresultat i prosent av driftsinntektene.
2Ordinært resultat før skattekostnad i prosent av driftsinntektene.
3Ordinært resultat før skattekostnad + rentekostnader i prosent av sum gjeld og egenkapital per 31. desember.
4Ordinært resultat i prosent av egenkapital per 31. desember.
5Egenkapital i prosent av sum gjeld og egenkapital per 31. desember.
6Omløpsmidler i forhold til kortsiktig gjeld per 31. desember.
Driftsmargin17,59,710,4
Resultatgrad211,417,217,7
Totalrentabilitet36,28,79,0
Egenkapitalrentabilitet48,412,311,9
Egenkapitalandel544,145,647,2
Likviditetsgrad61,171,191,19
Antall foretak263 241275 605282 853