399151_tabell_418851_not-searchable
/virksomheter-foretak-og-regnskap/statistikker/regnno/aar
399151_tabell_418851
statistikk
2020-04-24T08:00:00.000Z
Virksomheter, foretak og regnskap
no
false

Regnskap for ikke-finansielle aksjeselskaper2018

Innhold

Utvalgte regnskapsposter. Balanse. Millioner kroner
201620172018
Anleggsmidler8 372 7988 936 6309 566 249
Immaterielle eiendeler345 642359 664319 281
Varige driftsmidler2 800 6122 885 5813 024 690
Finansielle anleggsmidler5 226 5455 691 3846 222 279
 
Omløpsmidler3 122 9033 369 4463 573 394
Varelager410 238444 777474 723
Fordringer1 690 9011 830 2491 929 825
Verdipapirer og andre finansielle instrumenter325 137356 665376 708
Bankinnskudd og kontanter696 627737 755792 138
 
Sum eiendeler11 495 70112 306 07613 139 643
 
Egenkapital5 066 0035 607 9816 201 750
Innskutt egenkapital3 201 4673 397 2633 827 353
Opptjent egenkapital1 864 5362 210 7172 374 397
 
Gjeld6 429 6986 698 0956 937 893
Avsetning for forpliktelser539 028592 183638 436
Annen langsiktig gjeld3 217 7183 283 0123 307 987
Kortsiktig gjeld2 672 9522 822 9002 991 470
 
Sum egenkapital og gjeld11 495 70112 306 07613 139 643
 
Antall foretak263 241275 605282 853