99587_tabell_114319_not-searchable
/virksomheter-foretak-og-regnskap/statistikker/regnno/aar
99587_tabell_114319
statistikk
2013-05-24T10:00:00.000Z
Virksomheter, foretak og regnskap
no
false

Regnskap for ikke-finansielle aksjeselskaper2011

Innhold

Utvalgte regnskapsposter. Balanse. Millioner kroner
200920102011
Anleggsmidler5 814 0296 328 6606 604 059
Immaterielle eiendeler207 263223 625250 439
Varige driftsmidler1 939 1682 073 0832 153 661
Finansielle anleggsmidler3 667 5974 031 9534 199 959
 
Omløpsmidler2 421 4212 649 9442 772 700
Varelager266 030282 466308 788
Fordringer1 379 3931 482 7441 581 530
Verdipapirer og andre finansielle instrumenter230 482279 499246 235
Bankinnskudd og kontanter545 517605 235636 148
 
Sum eiendeler8 235 4498 978 6059 376 759
 
Egenkapital3 380 6473 752 3003 883 398
Innskutt egenkapital1 962 4652 127 1962 234 890
Opptjent egenkapital1 418 1821 625 1041 648 508
 
Gjeld4 854 8025 226 3055 493 361
Avsetning for forpliktelser386 111402 576444 859
Annen langsiktig gjeld2 427 7632 562 7522 659 900
Kortsiktig gjeld2 040 9282 260 9772 388 602
 
Sum egenkapital og gjeld8 235 4498 978 6059 376 759
 
Antall foretak199 665203 509205 500