99587_tabell_114318_not-searchable
/virksomheter-foretak-og-regnskap/statistikker/regnno/aar
99587_tabell_114318
statistikk
2013-05-24T10:00:00.000Z
Virksomheter, foretak og regnskap
no
false

Regnskap for ikke-finansielle aksjeselskaper2011

Innhold

Nøkkeltall for aksjeselskaper.
200920102011
1Driftsresultat i prosent av driftsinntektene.
2Ordinært resultat før skattekostnad i prosent av driftsinntektene.
3Ordinært resultat før skattekostnad + rentekostnader i prosent av sum gjeld og egenkapital per 31. desember.
4Ordinært resultat i prosent av egenkapital per 31. desember.
5Egenkapital i prosent av sum gjeld og egenkapital per 31. desember.
6Omløpsmidler i forhold til kortsiktig gjeld per 31. desember.
Driftsmargin110,712,113,3
Resultatgrad215,317,515,3
Totalrentabilitet39,09,79,2
Egenkapitalrentabilitet410,612,29,3
Egenkapitalandel541,041,841,4
Likviditetsgrad61,191,171,16
Antall foretak199 665203 509205 500