276054_tabell_not-searchable
/virksomheter-foretak-og-regnskap/statistikker/foretak/aarleg-kjennetekn-tilsette
276054_tabell
statistikk
2016-11-01T08:00:00.000Z
Virksomheter, foretak og regnskap
no
true
Statistikken beskriver foretak etter de ansattes kjønn og utdanning samt foretakenes næring. I 17 prosent av foretakene arbeider bare kvinner, i 38 prosent bare menn.

Føretak1. januar 2015

Innhald

Publisert:

Tabellar

Liste med Tabellar
NummerTabelltittelNytt vindauge ExcelCSV
Tabell 1Føretak etter kjenneteikn ved dei tilsettefullscreen-iconFøretak etter kjenneteikn ved dei tilsetteexcel-iconFøretak etter kjenneteikn ved dei tilsettecsv-iconFøretak etter kjenneteikn ved dei tilsette
Tabell 2Føretak, etter kjønn på dei tilsette og næring, storleik og organisasjonsformfullscreen-iconFøretak, etter kjønn på dei tilsette og næring, storleik og organisasjonsformexcel-iconFøretak, etter kjønn på dei tilsette og næring, storleik og organisasjonsformcsv-iconFøretak, etter kjønn på dei tilsette og næring, storleik og organisasjonsform
Tabell 3Føretak, etter høgaste utdanningsnivå til dei tilsette og næring, storleik og organisasjonsformfullscreen-iconFøretak, etter høgaste utdanningsnivå til dei tilsette og næring, storleik og organisasjonsformexcel-iconFøretak, etter høgaste utdanningsnivå til dei tilsette og næring, storleik og organisasjonsformcsv-iconFøretak, etter høgaste utdanningsnivå til dei tilsette og næring, storleik og organisasjonsform
Tabell 4Føretak, etter gjennomsnittsalder på dei tilsette og næring, storleik og organisasjonsformfullscreen-iconFøretak, etter gjennomsnittsalder på dei tilsette og næring, storleik og organisasjonsformexcel-iconFøretak, etter gjennomsnittsalder på dei tilsette og næring, storleik og organisasjonsformcsv-iconFøretak, etter gjennomsnittsalder på dei tilsette og næring, storleik og organisasjonsform
Tabell 5Føretak, etter styreerfaringa til dei tilsette og næring, storleik og organisasjonsformfullscreen-iconFøretak, etter styreerfaringa til dei tilsette og næring, storleik og organisasjonsformexcel-iconFøretak, etter styreerfaringa til dei tilsette og næring, storleik og organisasjonsformcsv-iconFøretak, etter styreerfaringa til dei tilsette og næring, storleik og organisasjonsform
Tabell 6Nyetableringar, etter kjønn på dei tilsette og næring, storleik og organisasjonsformfullscreen-iconNyetableringar, etter kjønn på dei tilsette og næring, storleik og organisasjonsformexcel-iconNyetableringar, etter kjønn på dei tilsette og næring, storleik og organisasjonsformcsv-iconNyetableringar, etter kjønn på dei tilsette og næring, storleik og organisasjonsform
Tabell 7Nyetableringar, etter høgaste utdanningsnivå til dei tilsette og næring, storleik og organisasjonsformfullscreen-iconNyetableringar, etter høgaste utdanningsnivå til dei tilsette og næring, storleik og organisasjonsformexcel-iconNyetableringar, etter høgaste utdanningsnivå til dei tilsette og næring, storleik og organisasjonsformcsv-iconNyetableringar, etter høgaste utdanningsnivå til dei tilsette og næring, storleik og organisasjonsform
Tabell 8Nyetableringar, etter gjennomsnittsalder på dei tilsette og næring, storleik og organisasjonsformfullscreen-iconNyetableringar, etter gjennomsnittsalder på dei tilsette og næring, storleik og organisasjonsformexcel-iconNyetableringar, etter gjennomsnittsalder på dei tilsette og næring, storleik og organisasjonsformcsv-iconNyetableringar, etter gjennomsnittsalder på dei tilsette og næring, storleik og organisasjonsform
Tabell 9Nyetableringar, etter styreerfaringa til dei tilsette og næring, storleik og organisasjonsformfullscreen-iconNyetableringar, etter styreerfaringa til dei tilsette og næring, storleik og organisasjonsformexcel-iconNyetableringar, etter styreerfaringa til dei tilsette og næring, storleik og organisasjonsformcsv-iconNyetableringar, etter styreerfaringa til dei tilsette og næring, storleik og organisasjonsform
Tabell 10Høgvekstføretak, etter kjønn på dei tilsette og næring, storleik og organisasjonsformfullscreen-iconHøgvekstføretak, etter kjønn på dei tilsette og næring, storleik og organisasjonsformexcel-iconHøgvekstføretak, etter kjønn på dei tilsette og næring, storleik og organisasjonsformcsv-iconHøgvekstføretak, etter kjønn på dei tilsette og næring, storleik og organisasjonsform
Tabell 11Høgvekstføretak, etter høgaste utdanningsnivå til dei tilsette og næring, storleik og organisasjonsformfullscreen-iconHøgvekstføretak, etter høgaste utdanningsnivå til dei tilsette og næring, storleik og organisasjonsformexcel-iconHøgvekstføretak, etter høgaste utdanningsnivå til dei tilsette og næring, storleik og organisasjonsformcsv-iconHøgvekstføretak, etter høgaste utdanningsnivå til dei tilsette og næring, storleik og organisasjonsform

For fleire tabellar: Gå til statistikkbanken