Føretak1. januar 2015

Innhald

Arkiv for Føretak - kvartalvis

Liste med Tidlegare publiseringar
Publiseringsdato Måleperiode Nyheitstittel
1. november 2016 1. januar 2015 Fire av ti føretak har berre mannlege tilsette
1. desember 2015 1. januar 2014 Uendra kjønnssamansetning i føretaka
28. november 2014 1. januar 2013 To av fem føretak har berre mannlege tilsette
3. desember 2013 1. januar 2012 Ett av tre foretak uten kvinnelige ansatte
5. desember 2012 4. kvartal 2011 Ett av tre foretak med kun mannlige ansatte
6. desember 2011 1. januar 2010 Kun mannlige ansatte i ett av tre foretak
9. desember 2010 4. kvartal 2009 Kun menn i ett av tre foretak
4. desember 2009 1. januar 2008 Ett av tre foretak har kun mannlige ansatte
12. desember 2008 4. kvartal 2007 Et av fem foretak med kun kvinnelige ansatte
6. desember 2007 4. kvartal 2006 Tre av fire foretak har ansatte med styreerfaring
15. desember 2006 4. kvartal 2005 Ett av tre foretak uten kvinnelige ansatte

Arkiv for Føretak - årleg, føretaksdemografi (nedlagd)

Liste med Tidlegare publiseringar
Publiseringsdato Måleperiode Nyheitstittel
1. november 2016 1. januar 2015 Fire av ti føretak har berre mannlege tilsette
1. desember 2015 1. januar 2014 Uendra kjønnssamansetning i føretaka
28. november 2014 1. januar 2013 To av fem føretak har berre mannlege tilsette
3. desember 2013 1. januar 2012 Ett av tre foretak uten kvinnelige ansatte
5. desember 2012 2011 Ett av tre foretak med kun mannlige ansatte
6. desember 2011 1. januar 2010 Kun mannlige ansatte i ett av tre foretak
9. desember 2010 2009 Kun menn i ett av tre foretak
4. desember 2009 1. januar 2008 Ett av tre foretak har kun mannlige ansatte
12. desember 2008 2007 Et av fem foretak med kun kvinnelige ansatte
6. desember 2007 2006 Tre av fire foretak har ansatte med styreerfaring
15. desember 2006 2005 Ett av tre foretak uten kvinnelige ansatte

Arkiv for Føretak - årleg, føretak etter kjenneteikn ved dei tilsette (nedlagd)

Liste med Tidlegare publiseringar
Publiseringsdato Måleperiode Nyheitstittel
1. november 2016 1. januar 2015 Fire av ti føretak har berre mannlege tilsette
1. desember 2015 1. januar 2014 Uendra kjønnssamansetning i føretaka
28. november 2014 1. januar 2013 To av fem føretak har berre mannlege tilsette
3. desember 2013 1. januar 2012 Ett av tre foretak uten kvinnelige ansatte
5. desember 2012 2011 Ett av tre foretak med kun mannlige ansatte
6. desember 2011 1. januar 2010 Kun mannlige ansatte i ett av tre foretak
9. desember 2010 2009 Kun menn i ett av tre foretak
4. desember 2009 1. januar 2008 Ett av tre foretak har kun mannlige ansatte
12. desember 2008 2007 Et av fem foretak med kun kvinnelige ansatte
6. desember 2007 2006 Tre av fire foretak har ansatte med styreerfaring
15. desember 2006 2005 Ett av tre foretak uten kvinnelige ansatte

Arkiv for Føretak - årleg, føretak etter omsetning og sysselsetting (nedlagd)

Liste med Tidlegare publiseringar
Publiseringsdato Måleperiode Nyheitstittel
1. november 2016 1. januar 2015 Fire av ti føretak har berre mannlege tilsette
1. desember 2015 1. januar 2014 Uendra kjønnssamansetning i føretaka
28. november 2014 1. januar 2013 To av fem føretak har berre mannlege tilsette
3. desember 2013 1. januar 2012 Ett av tre foretak uten kvinnelige ansatte
5. desember 2012 2011 Ett av tre foretak med kun mannlige ansatte
6. desember 2011 1. januar 2010 Kun mannlige ansatte i ett av tre foretak
9. desember 2010 2009 Kun menn i ett av tre foretak
4. desember 2009 1. januar 2008 Ett av tre foretak har kun mannlige ansatte
12. desember 2008 2007 Et av fem foretak med kun kvinnelige ansatte
6. desember 2007 2006 Tre av fire foretak har ansatte med styreerfaring
15. desember 2006 2005 Ett av tre foretak uten kvinnelige ansatte