243768_tabell_253390_not-searchable
/virksomheter-foretak-og-regnskap/statistikker/bedrifter/aar
243768_tabell_253390
statistikk
2016-01-22T10:00:00.000Z
Virksomheter, foretak og regnskap
no
false
Forvaltningen, media, forskere, næringsliv, men også den vanlige mannen i gata.

Virksomheter1. januar 2016

Innhold

Virksomheter etter størrelse og næring
2016
Virksomheter i altIngen ansatte1-4 ansatte5-9 ansatte10-19 ansatte20-49 ansatte50-99 ansatte100 - 249 ansatte250 ansatte og over
Alle næringer558 959366 44491 27341 15929 61420 7126 1812 790786
Jordbruk, skogbruk og fiske67 18360 3165 5247373861803280
Bergverksdrift og utvinning1 51781625012011592483442
Industri20 79611 2643 6261 8821 6781 395524317110
Kraftforsyning1 65491424414913614049175
Vannforsyning, avløp og renovasjon2 1421 0413622542471874191
Bygge- og anleggsvirksomhet65 84243 50812 1344 5553 1591 88843114027
Varehandel, reparasjon av motorvogner72 14830 87315 74613 7238 1743 02843614523
Transport og lagring25 31514 4766 4101 9911 13479628715269
Overnattings- og serveringsvirksomhet15 1326 0993 3002 2002 0041 224223784
Informasjon og kommunikasjon21 15314 7633 6951 04978154318210436
Finansiering og forsikring4 1101 969852539338249835525
Omsetning og drift av fast eiendom56 08648 4176 2379413641071820
Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting57 51740 46011 5352 7621 58081321611437
Forretningsmessig tjenesteyting25 56117 1964 0961 5281 11995339221265
Offentlig administrasjon og forsvar, trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning5 3273601 2991 04196097037622794
Undervisning17 91911 1961 6408601 0181 86699028663
Helse- og sosialtjenester52 49727 3737 6824 2875 0325 4911 646814172
Kultur, underholdning og fritid i alt25 07721 2121 9007225884701314410
Personlig tjenesteyting20 96713 3014 6391 80079831876323
Lønnet arbeid i private husholdninger53503000000
Internasjonale organer1125310000
Uoppgitt952838941622000

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB