Notater 2008/20

Tiltak for kvalitetssikring av næringskodene i Enhetsregisteret og for informasjonstilgangen mellom Brønnøysundregistrene (BR), Skattedirektoratet (SKD) og Statistisk sentralbyrå (SSB)

Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

Om publikasjonen

Tittel

Tiltak for kvalitetssikring av næringskodene i Enhetsregisteret og for informasjonstilgangen mellom Brønnøysundregistrene (BR), Skattedirektoratet (SKD) og Statistisk sentralbyrå (SSB)

Ansvarlige

Jan Furseth, Kristin Foldal Haugen

Serie og -nummer

Notater 2008/20

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emne

Metoder og dokumentasjon

Antall sider

30

Målform

Bokmål

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt