Notater 2000/18

Rapport fra seminar om stedfesting av bedrifter, Oslo, 1. desember 1999

Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

Om publikasjonen

Tittel

Rapport fra seminar om stedfesting av bedrifter, Oslo, 1. desember 1999

Ansvarlig

Karin Myklebust

Serie og -nummer

Notater 2000/18

Utgiver

Statistisk sentralbyrå, Avdeling for næringsstatistikk/Seksjon for bedriftsregister

Emne

Metoder og dokumentasjon

Antall sider

73

Målform

Bokmål

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt