Notater 2003/53

Rapport fra arbeidsgruppa om forslag til arbeidsdeling mellom Brønnøysundregistrene (BR) og Statistisk sentralbyrå (SSB)

Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

Om publikasjonen

Tittel

Rapport fra arbeidsgruppa om forslag til arbeidsdeling mellom Brønnøysundregistrene (BR) og Statistisk sentralbyrå (SSB)

Ansvarlig

Anders Haglund

Serie og -nummer

Notater 2003/53

Utgiver

Statistisk sentralbyrå, Avdeling for næringsstatistikk/Seksjon for bedriftsregister

Emne

Virksomheter og foretak

Antall sider

38

Målform

Bokmål

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt