Sysselsetting og vekst for enkeltpersonforetak fra 2009 til 2014. Innvandrere etter landbakgrunn og for hele befolkningen. Antall og prosent

Tilbake til artikkelen

Sysselsetting og vekst for enkeltpersonforetak fra 2009 til 2014. Innvandrere etter landbakgrunn og for hele befolkningen. Antall og prosent
  Hele befolkningen Innvandrere i alt Afrika Asia med Tyrkia Sør- og Mellom-Amerika EU-/EØS-land fra Øst-Europa EU-/EØS-land fra Vest-Europa
Andel med 0 sysselsatte i 2009 64,5 63,4 61,1 58,4 44,5 31,0 60,7
Andel med 0 sysselsatte i 2014 26,0 18,3 16,7 11,8 24,1 20,1 26,4
Antall sysselsatte i 2009 1 947 344 14 127 7 79 95
Antall sysselsatte i 2014 4 056 769 36 305 29 254 242
Vekst i sysselsetting fra 2009 til 2014 2 109 425 22 178 22 175 147

Faktaside

Kontakt