Omsetningsvekst av enkeltpersonforetak fra 2010 til 2014. Innvandrere etter landbakgrunn og for hele befolkningen

Tilbake til artikkelen

Omsetningsvekst av enkeltpersonforetak fra 2010 til 2014. Innvandrere etter landbakgrunn og for hele befolkningen
  Hele befolkningen Innvandrere i alt Afrika Asia med Tyrkia Sør- og Mellom-Amerika EU-/EØS-land fra Øst-Europa EU-/EØS-land fra Vest-Europa
Omsetningsvekst              
Summen av omsetning i 2010 i 1000 NOK 1 919 098 413 510 19 834 197 683 10 731 95 296 62 273
Summen av omsetning i 2014 i 1000 NOK 2 783 383 614 260 25 632 292 324 13 702 158 263 81 978
Vekst i omsetning fra 2010 til 2014 i 1000 NOK 864 285 200 750 5 798 94 641 2 971 62 967 54 429
               
Gjennomsnitt omsening i 2010 i 1000 NOK 73,5 94,2 70,3 145,5 54,5 79,4 51,9
Gjennomsnitt omsening i 2014 i 1000 NOK 507,9 652,8 692,8 958,4 297,9 623,1 338,8
Vekst i gjennomsnittlig omsetning fra 2009 til 2014 i 1 000 NOK 434,5 558,6 622,4 813,0 243,4 543,7 286,9

Faktaside

Kontakt