Andel nyetablerte enkeltpersonforetak etter næring. Innvandrere etter landbakgrunn og for hele befolkningen. 2015

Tilbake til artikkelen

Andel nyetablerte enkeltpersonforetak etter næring. Innvandrere etter landbakgrunn og for hele befolkningen. 2015
  Hele befolkningen Innvanderere i alt Afrika Asia med Tyrkia Sør- og Mellom-Amerika EU-/EØS-land fra Øst-Europa EU-/EØS-land fra Vest-Europa
Bygge- og anleggsvirksomhet 12,0 14,5 2,8 3,8 6,7 32,7 9,6
Varehandel, reparasjon av motorvogner 9,8 11,1 14,1 16,6 6,7 8,7 8,7
Transport og lagring 4,6 9,8 29,0 18,2 1,5 5,8 2,1
Serveringvirksomhet 1,5 4,1 3,2 10,0 4,4 1,7 2,1
Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting 16,1 11,7 11,3 9,2 16,0 7,1 17,3
Forretningsmessig tjenesteyting 7,5 11,3 12,2 8,5 12,5 17,1 6,7
Undervisning 8,6 6,2 2,1 3,6 9,3 3,3 11,9
Helse- og sosialtjenester 10,2 7,5 5,2 7,3 7,3 3,8 12,3
Kulturell virksomhet, underholdning og fritidsaktiviteter 11,7 6,3 5,5 2,9 12,8 3,8 11,1
Annen tjenesteyting 7,1 10,1 7,8 12,0 15,4 10,7 8,6
Andre næringer 10,9 7,5 6,8 7,7 7,6 5,3 9,6

Faktaside

Kontakt