Skattbar inntekt for selskaper, etter skatteregler. 2014 og 2016. Millioner kroner

Tilbake til artikkelen

Skattbar inntekt for selskaper, etter skatteregler. 2014 og 2016. Millioner kroner
  2014 2016
I alt 459 669 419 671
Landbasert virksomhet 237 322 322 789
Oljeutvinningsselskaper 213 939 81 377
Kraftselskaper 7 883 15 301
Skipsaksjeselskaper 525 206

Kontakt