Skattegrunnlag og skatteletter for selskaper, etter skatteregler. 2014 og 2016. Millioner kroner

Tilbake til artikkelen

Skattegrunnlag og skatteletter for selskaper, etter skatteregler. 2014 og 2016. Millioner kroner
  Skattegrunnlag Skatteletter
  2014 2016 2014 2016
I alt     2 610 7 170
         
Landbasert virksomhet     2 405 6 807
Inntektsskatt 237 322 322 789 2 405 6 488
Formuesskatt 171 841 213 072 0 320
         
Oljeutvinningsselskaper     260 362
Inntektsskatt 213 939 81 377 2 140 1 628
Særskatt 187 937 63 293 -1 880 -1 266
         
Kraftselskaper     -60 -2
Inntektsskatt 7 883 15 301 79 306
Grunnrenteskatt 13 947 15 634 -139 -312
Naturressursskatt 123 578 123 187 0 0
Formuesskatt 4 000 2 667 0 4
         
Skipsaksjeselskaper     6 5
Inntektsskatt 525 206 5 5

Kontakt