Skatteletter for selskaper etter skatteart. 2014 og 2016. Millioner kroner

Tilbake til artikkelen

Skatteletter for selskaper etter skatteart. 2014 og 2016. Millioner kroner
  2014 2016
Skatteletter i alt 2 610 7 170
Inntektsskatt 4 628 8 425
Særskatt -1 880 -1 266
Grunnrenteskatt -139 -312
Naturressursskatt 0 0
Tonnasjeskatt 0 0
Formuesskatt 0 323

Kontakt