Mer enn en fjerdedel av foretakene overlevde i fem år

Publisert:

I 2010 ble det etablert nærmere 46 000 foretak. Av disse var over 12 500, eller 27 prosent, fortsatt aktive i 2015. Aksjeselskapene var mest overlevelsesdyktige med en overlevelsesgrad på 49 prosent.

For nyetablerte foretak med organisasjonsformen enkeltpersonforetak i 2010 var overlevelsesgraden etter fem år bare 21 prosent. Likevel var det i 2015 igjen flest enkeltpersonforetak. Dette henger sammen med at det i 2010 ble etablert flest av denne typen foretak, over dobbelt så mange som aksjeselskaper.

Figur 1. Nyetablerte foretak i 2010, overlevd i 2011-2015, etter organisasjonsform

2010 2011 2012 2013 2014 2015
Totalt 45981 22318 20216 16856 14373 12566
Aksjeselskap 11606 8134 7821 7025 6253 5650
Enkeltpersonforetak 28113 11116 9822 7933 6722 5795
Andre 6262 3068 2573 1898 1398 1121

Kontakt