Aksjeselskaper mest overlevelsesdyktige

Publisert:

I 2009 ble det etablert 42 069 foretak. Av dette var 11 546, eller drøyt 27 prosent, fortsatt aktive i 2014. Aksjeselskapene var mest overlevelsesdyktige med en overlevelsesgrad på nesten 49 prosent.

Figur 1

Figur 1. Nyetablerte foretak i 2009, overlevd i 2010-2014, etter organisasjonsform

For nyetablerte foretak med organisasjonsformen enkeltmannsforetak i 2009 var overlevelsesgraden etter fem år bare 21 prosent. Likevel var det etter fem år flest enkeltmannsforetak igjen ettersom det i 2009 ble etablert flest enkeltmannsforetak, med 26 124 mot 10 352 aksjeselskaper.

Kontakt