Halvparten av nyetablerte aksjeselskap overlevde i fem år

Publisert:

I 2011 ble det etablert 46 900 foretak. Av disse var 12 800, eller drøyt 27 prosent, fortsatt aktive i 2016. Aksjeselskapene var mest overlevelsesdyktige med en overlevelsesgrad på 49 prosent.

For nyetablerte foretak med organisasjonsformen enkeltmannsforetak opprettet i 2011 var overlevelsesgraden etter fem år snaut 20 prosent. Selv om det ble etablert langt flere enkeltmannsforetak enn aksjeselskaper i 2011 – 29 000 mot 12 900 – hadde flere aksjeselskap enn enkeltmannsforetak overlevd fem år etter.

Figur 1. Nyetablerte foretak i 2011, overlevd i 2012-2016, etter organisasjonsform

2011 2012 2013 2014 2015 2016
I alt 46910 22519 20379 17023 14720 12794
AS 12912 9018 8735 7726 6938 6338
ENK 29042 11192 9844 8006 6798 5666
Andre 4956 2309 1800 1291 984 790

Kontakt