Endret datagrunnlag ga høyere tall for sysselsetting

Publisert:

Foretak som var ett år gamle i 2016, er registrert med 21 000 sysselsatte i etableringsåret. Til sammenligning var ett år gamle foretak i 2015 registrert med bare 14 000 sysselsatte i etableringsåret. Denne økningen skyldes sannsynligvis en metodeendring.

Økningen i registrerte sysselsatte var altså på 50 prosent. Den forekommer i et bredt utvalg av næringer og hovedsakelig blant aksjeselskap og foretak med minst 5 sysselsatte. Antall ett år gamle foretak er imidlertid omtrent uendret. Spørsmålet som melder seg, er: Er denne økningen reell, eller kan den skyldes endringer i metode eller datagrunnlag? 

Fra statistikkåret 2015 gikk Statistisk sentralbyrå (SSB) over fra å bruke NAVs Arbeidstakerregister (Aa-registeret) til å bruke A-ordningen, som er en samordning av Aa-registeret med rapportering av lønns- og personelldata til Skatteetaten og SSB, som grunnlag for sysselsettingstallene. A-ordningen fanger opp flere småjobber enn Aa-registeret gjorde. Dessuten kommer nå også oppdragstakere med. Det er ikke beregnet nøyaktig hvor stor del av det økte sysselsettingstallet som skyldes endring i den reelle sysselsettingen, og hvor stor del som skyldes overgang til ny datakilde. Men det er grunn til å tro at det aller meste skyldes ny datakilde.

 

Kontakt