Notater 2003/05

Utvikling av et rapporteringssystem via Internett for kvartalsvis investeringsstatistikk og detaljomsetningsindeksen innenfor rammen av IDUN-prosjektet

Dokumentasjon og veiledning for implementering av Web-skjema i SSBs Web-portal

Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

Om publikasjonen

Tittel

Dokumentasjon og veiledning for implementering av Web-skjema i SSBs Web-portal. Utvikling av et rapporteringssystem via Internett for kvartalsvis investeringsstatistikk og detaljomsetningsindeksen innenfor rammen av IDUN-prosjektet

Ansvarlige

Jan Henrik Wang, Stein Bakke, Gustav Haraldsen, Yngve Bergstrøm

Serie og -nummer

Notater 2003/05

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emne

Metoder og dokumentasjon

Antall sider

69

Målform

Bokmål

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt