Notater 2001/74

Registrering av nye og opphørte bedrifter

Bedriftspopulasjonen 1998

Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

Om publikasjonen

Tittel

Bedriftspopulasjonen 1998. Registrering av nye og opphørte bedrifter

Ansvarlige

Anne Sofie Abrahamsen, Grete Olsen

Serie og -nummer

Notater 2001/74

Utgiver

Statistisk sentralbyrå, Seksjon for statistiske metoder og standarder

Emne

Metoder og dokumentasjon

Antall sider

57

Målform

Bokmål

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt