581 956 virksomheter i Norge

Publisert:

Det var nær 582 000 aktive virksomheter i Norge ved inngangen til 2019. Sammenlignet med 1. januar 2018 er dette en økning på 0,8 prosent.

Flest virksomheter var registrert i Oslo og Akershus. Totalt var det registrert 89 324 virksomheter i Oslo og 61 459 i Akershus. I forhold til inngangen til 2018 har tallet på virksomheter gått opp omtrent 1 prosent både i Oslo og Akershus, viser nye tall i statistikken Virksomheter.

Det var betydelige sektorielle forskjeller i antall og type virksomheter. Virksomheter i ikke-finansiell sektor utgjorde halvparten av alle virksomheter, og 92 prosent av dem tilhørte et AS. Husholdninger hadde også en betydelig andel av virksomhetene med 43 prosent, hvorav 99,9 prosent tilhørte et enkeltmannsforetak. Til sammen var over ni av ti virksomheter enten i husholdningssektoren eller i ikke-finansiell sektor.

Den største hovednæringen var varehandel og reparasjon av motorvogner, med vel 12 prosent av virksomhetene. Størst økning var det innen faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting, med 1 219 flere virksomheter enn ved starten av 2018.

De fleste virksomhetene er små. Kun 18 prosent hadde 5 eller flere ansatte, mens nær to tredjedeler var uten ansatte.

Kontakt